Passa al contingut principal

Recerca

Llibres

*  L'escultor Damià Forment a Catalunya, Lleida, 1999. [ISBN: 84-8409-023-X]
[vegeu-ne una ressenya: Laureà PAGAROLAS, "Notes bibliogràfiques", Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, Barcelona, XVII, 1999, pàgs. 301-302]

* (Juntament amb Jaume TORRES i GROS), Recopilació de gravats, dibuixos i fotografies del mausoleu de Ramon Folch de Cardona, Bellpuig, 2000. [D.L.: L-847-2000]

*  L'escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. De la tradició medieval a la difusió i consolidació de les formes "a la romana", Barcelona, 2001. [ISBN: 84-475-2578-3]

*  Mollerussa, Valls, 2003. [ISBN: 84-96035-15-8]

*  Llibre Ver del Convent de Bellpuig, Tàrrega, 2003. [D.L.: L-1211/99]
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàgs. 688-689]

* (Juntament amb Isidre PUIG i SANCHIS), El Palau d'Anglesola. L'església de Sant Joan Baptista, El Palau d'Anglesola, 2003. [ISBN: 84-9779-014-6]

* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), Arquitectura religiosa i renaixentista a la Terra Alta: esglésies i portalades, Batea, 2007. [D.L.: T-1333/2001]

* (Juntament amb Juan Luis CAMPS JUAN i Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ), A Costa de Cretas... La iglesia parroquial y la ermita. Dos joyas de la Corona de Aragón, Tortosa, 2008. [D.L.: T-1067-2008]

*  El mausoleu de Bellpuig. Història i art del Renaixement entre Nàpols i Catalunya, Bellpuig, 2009. [ISBN: 978-84-612-9582-1] .
[vegeu-ne una ressenya: Ramon RIBERA GASSOL, "Un sepulcre italià", L'eco de Sitges, núm. 6044, 2009 (4 d'abril), pàg. 2.]
[vegeu-ne una ressenya: Agustí ALCOBERRO, "Un mausoleu del Renaixement", Serra d'Or, Barcelona, 599, 2009 (novembre), pàgs. 75-76.]
[vegeu-ne una ressenya: Margarita M. ESTELLA, "Recensiones y bibliografia", Archivo Español de Arte, Madrid, vol. 83, núm. 329, 2010 (gener-març), pàg. 105]

* (Juntament amb Sebastià GARRALON), Joan Robles i Mateo (1899-1984). Un escultor d'imatgeria religiosa popular, Sant Martí de Maldà, 2012. [ISBN: 978-84-616-0035-9]
[vegeu-ne una ressenya: Maria GARGANTÉ, "Ressenyes", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 5, 2014, pàg. 177.

La glòria del marbre a Montserrat. Els sepulcres renaixentistes de Joan d'Aragó, Bernat de Vilamarí i Benet de Tocco, Barcelona, 2012. [ISBN: 978-84-9883-528-1]

Ramon Amadeu: 200 anys de la seva estada a Olot (1809-1814), Olot, 2012. [D.L.: GI. 1768-2012]
[vegeu-ne una ressenya: Josep MURLÀ, "L'Amadeu d'Olot, una altra vegada", Comarca d'Olot, núm. 1673, 2013 (10 de gener), pàgs. 21-24]

Ramon Amadeu i el pessebrisme català al Museu dels Sants d'Olot, Olot, 2019. [D.L.: GI. 1938-2019]

* Sobre portes i finestres de pedra, Bellpuig, 2021. [D.L.: L-20-2021]


Capítols de llibre

* "El timpà de la porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida", Joan J. Busqueta - M. Esther Balasch (a cura de), Manuel de Montsuar degà de Lleida i president de la Generalitat de Catalunya (Societat, Política i mecenatge cultural a la Catalunya del segle XV), Lleida, 1994, pàgs. 121-142. [ISBN: 84-7935-238-8]


* "El patrimoni artístic", Isidor Cònsul et alii, Llibre de Bellpuig. Una història gràfica, Bellpuig, 2007, pàgs. 80-125. [D.L.: L-610-2007]


* "Gil Morlanes el vell a Poblet" i "L'escultura gòtica al voltant de 1500", M. Rosa Manote - Rosa M. Terés (a cura de), L'art gòtic a Catalunya. Escultura, II (De la plenitud a les darreres influències foranes), Barcelona, 2007, pàgs. 302-315 [302-305 i 306-315]. [ISBN: 978-84-412-0893-3]


* (Juntament amb Isidre PUIG SANCHIS i Ximo COMPANY CLIMENT), "La plàstica del Renaixement i del Barroc a les terres de Lleida", Ximo Company (coord.), Arrels cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida, vol. III (L'època moderna. Segles XVI-XVIII), Lleida, 2007, pàgs. 467-492. [ISBN: 978-84-9779-539-5]


* "Pintura e escultura aranesa des sègles XVI, XVII e XVIII", Pèir Còts Casanha (coord.), Miscellanèa en Aumenatge a Melquíades Calzado de Castro «Damb eth còr aranés», Vielha, 2010, pàgs. 409-441. [ISBN: 978-84-9779-948-5]


* "L'escultura de la catedral de Tortosa a la ratlla del 1500", "L'escultura d'època moderna", i "El pintor Joan de Burgunya", J. Vidal - J. À. Carbonell (coords.), Art i cultura, (Història de les Terres de l'Ebre, V), Tortosa, 2010, pàgs. 82-83, 201-211 i 227-228. [ISBN: 978-84-92673-18-6]


* (Juntament amb Jacobo VIDAL i FRANQUET), "El cor de la catedral de Tortosa" i "Algunes dades sobre el conjunt dels Reials Col·legis", J. Vidal - J. À. Carbonell (coords.), Art i cultura, (Història de les Terres de l'Ebre, V), Tortosa, 2010, pàgs. 186-190 i 212-213. [ISBN: 978-84-92673-18-6]

* "Escultura, orfebreria i vidre a l'església de Linyola", E. Mestre - M. Garganté - J. Yeguas, L'església de Linyola, Linyola, 2012, pàgs. 95-123. [ISBN: 978-84-695-3199-0]


* "El pas de l'estil gòtic a les formes renaixentistes en les arts plàstiques catalanes (segle XVI)", Història i ciència al servei de l'estudi del moble. Caixes policromades i altres mobles del segle XVI, Barcelona, 2014, pàgs. 9-14. [ISBN: 978-84-9850-552-8]


* "Els retaules i la decoració escultòrica de l'església", Joan-Hilari Muñoz i Sebastià (ed.), La construcció del convent franciscà de Jesús (1732-1792). Els fonaments d'un poble, Tortosa, 2014, pàgs. 139-159. [D.L.: T.1840-2014]

* "Pau Viala i Queraltó (1665/1670-1745), escultor i pagès de Tàrrega", F. Ruiz Quesada (coord.), Viatges a la bellesa. Miscel·lània homenatge a Maria Rosa Manote i Clivilles, Barcelona, 2015, pàgs. 247-255. [ISBN: 978-84-60695-49-3]

* (Juntament amb Albert Martínez i Elcacho, "L'infant Pere i Ferrer Bassa: el Saltiri anglocatalà, una obra cabdal de la miniatura gòtica catalana", T. Conejo (ed.), L'infant Pere d'Aragó i d'Anjou "molt graciós e savi senyor", L'Hospitalet de l'Infant, 2015, pàgs. 265-283. [ISBN: 978-84-9034-381-4]

* "L'escultura de les trones", Joan-Hilari Muñoz i Sebastià (ed.), Art a la catedral de Tortosa, vol. II, Tortosa, 2017, pàgs. 39-52. [D.L.: T-996-2017]

* "Hònts e modèls deth Mestre d'Adam e Èva en Unha (entath torn de 1611)", 1616 Ordinacions. Pragmatica e edictes reiaus dera Val d'Aran. Juan Francisco de Gracia, Vielha, 2017, pàgs. 47-51. [ISBN: 978--84-89940-61-1]

* "Un retaule major per a Granollers (1492/1493-1500)", Retorn a Granollers del retaule gòtic de sant Esteve, Granollers, 2019, pàgs. 35-49. [ISBN: 978-84-87790-88-1]


* "L'obra del Vigatà al Museu Nacional d'Art de Catalunya", L. García Sánchez - A. Vallugera (eds.), Imatges del poder a la Barcelona del set-cents. Relacions i influències en el context mediterrani, Barcelona, 2019, pàgs. 69-85. [ISBN: 978-84-9168-196-0]


* (Juntament amb Eva PASCUAL i MIRÓ), "El mobiliari i la decoració pictòrica", El Gabinet Salvador. Un tresor científic recuperat, Barcelona, 2019, pàgs. 100-109. [D.L.: B.5358-2013]


* "Una pintura de Paolo De Matteis en Barcelona: crónica de una comisión real", Ricerche sull'arte a Napoli in età moderna. Saggi e documenti 2019, Nàpols, 2019, pàgs. 203-208. [ISBN: 88-569-0713-5]


* “L’escultura barroca a Cervera i a la Segarra (1640-1814)”, Artesans del barroc. Cervera i l’art del seu temps, Cervera, 2020, pàgs. 64-80. [978-84-122708-0-8]


* “Escultures d’època moderna de Sant Joan de Lleida”, Sant Joan, dos temples parroquials. Miscel·lània dels aniversaris 2018-2020, Lleida, 2021, pàgs. 165-174. [ISBN: 978-84-09-28868-7]


* “Arte del Renacimiento y Barroco en San Esteban de Litera”, V. Bayona – S. Monzón – J. Rovira (coords.), San Esteban de Litera. Historia viva de la villa y de sus gentes, Sant Esteve de Llitera, 2021, pàgs. 69-75. [ISBN: 978-84-09-32114-08]


* “Els escultors Huguet a la Catalunya del segle XVI”, J. Bosch Ballbona (ed.), L’art de narrar les imatges. Escrits en homenatge a Joaquim Garriga i Riera, Barcelona, 2021, pàgs. 313-324. [ISBN: 978-84-9168-676-7]


* “L’impuls artístic dels Cardona-Anglesola: el segle XVI a Bellpuig”, 1522: Ramon i Ferran Folch de Cardona. En homenatge, Bellpuig, 2022, pàgs. 43-60. [D.L. L-265-2022]Pròleg de llibre

* "Pròleg", Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ, El retaule del Nom de Jesús. L'esplendor del Renaixement a la catedral de Tortosa, Tortosa, 2016, pàgs. 5-10. [D.L.: T-849-2016]


* "Pròleg", Jaume TORRES i GROS, Sant Bartomeu de l'horta: hospital i monestir de Bellpuig, Bellpuig, 2019, pàgs. 11-13. [D.L.: L-475-2019]


Comissariat d'exposicions

Títol: Ramon Amadeu: 200 anys de la seva estada a Olot (1809-1814)
Lloc: Museu dels Sants, Olot

Dates: 1 de desembre de 2012 - 3 de març de 2013

Organitzadors: Mostra de Pessebres a Olot, Museus d'Olot, Museu Nacional d'Art de Catalunya


Títol: Incòlume. Natures mortes del Segle d'Or

Lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya

Dates: 8 d'octubre de 2015 - 28 de febrer de 2016


(Conjuntament amb Francesc MIRALPEIX)

Títol: Artesans del barroc. Cervera i l'art del seu temps

Lloc: Universitat de Cervera, Cervera

Dates: 12 d'octubre de 2019 - 12 d'abril de 2020

Organitzadors: Museu de CerveraPonències en congressos

PONÈNCIA: Miquel Mai embajador en Roma (1528-1533): erasmismo y mecenazgo

CONGRÉS: Roma española. España y el crisol de la cultura europea en la Edad Moderna

LLOC DE CELEBRACIÓ: Academia de España, San Pietro in Montorio, Roma
ANY: 8-12 de maig de 2007

PUBLICACIÓ: Carlos J. Hernando (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, (Actas del Congreso), Madrid, 2007, pàgs. 297-321. [ISBN: 978-84-96933-03-3]


PONÈNCIA: Un seguidor de Joan Barceló en el retaule de Sant Esteve de Granollers

CONGRÉS: Il Maestro di Castelsardo e i retabli tra tardo ‘400 e inizi ‘500

LLOC DE CELEBRACIÓ: Università degli Studi di Cagliari, Càller

ANY: 13-14 de desembre de 2012

PUBLICACIÓ: Alessandra Pasolini (a cura di), I retabli sardo-catalani dalla fine del XV agli inizi del XVI secolo e il Maestro di Castelsardo. Atti dell Giornate di Studio, Càller, 2013, pàgs. 141-150. [ISBN: 88-7593-009-0]


PONÈNCIA: Francesc Fàbregas i Mas (1857-1933): metge, polític, benefactor i col·leccionista

CONGRÉS: 9a Jornada Mercat de l’art, col·leccionisme i museus

LLOC DE CELEBRACIÓ: Museu Maricel, Sitges

ANY: 2 d’octubre de 2020

PUBLICACIÓ: B. Bassegoda – I. Domènech (eds.), Mercat de l’art, col·leccionsime i museus 2020, Sitges - Bellaterra, 2021, pàgs. 197-224. [ISBN: 978-84-09-33573-2]Comunicacions en congressos i jornades

COMUNICACIÓ: El concili provincial visigòtic de Lleida en el 546

CONGRÉS: I Congrés d'Història de l'Església Catalana, des dels orígens fins ara

LLOC DE CELEBRACIÓ: Seminari, Solsona

ANY: 1993

PULICACIÓ: Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona, 67, vol. 2, 1994, pàgs. 525-535. [ISSN: 0304-4300]


COMUNICACIÓ: Jeroni Descoll. Una trajectòria com a polític i mecenes

CONGRÉS: IV Congrés d'Història Moderna de Catalunya

LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Barcelona, Barcelona

ANY: 1998

PULICACIÓ: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, Barcelona, 18-I, 1998, pàgs. 349-361. [ISSN: 0211-9587]

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 20, 2001, pàg. 976]


COMUNICACIÓ: Els encàrrecs artístics de Joan d'Aragó

CONGRÉS: III Col·loqui sobre l'Art i Cultura a l'època del Renaixement

LLOC DE CELEBRACIÓ: Reials Col·legis, Tortosa

ANY: 1999

PULICACIÓ: Actes del I, II i III Col·loquis sobre Art i Cultura a l'època del Renaixement a la Corona d'Aragó, (Tortosa, 1996-1999), Tortosa, 2000, pàgs. 325-343. [D.L.: T.-1.149-2000]


COMUNICACIÓ: Francisco Montermoso, un escultor castellà resident a Arbeca en el segle XVI

CONGRÉS: IV Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues

LLOC DE CELEBRACIÓ: Centre d'Estudis Local, El Vilosell

ANY: 2003 (setembre)

PULICACIÓ: IV Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, Les Borges Blanques, 2004, pàgs. 321-324.

[ISBN: 84-609-2745-8]


COMUNICACIÓ: Els secrets de Lluís Bonifàs a través de la seva correspondència (1763-1771)

CONGRÉS: Jornades d'Història de l'Art a Catalunya. L'època del Barroc i els Bonifàs

LLOC DE CELEBRACIÓ: Museu Municipal, Valls

ANY: 2006

PULICACIÓ: Bonaventura Bassegoda - Joaquim Garriga - Jordi París (eds.), L'època del Barroc i els Bonifàs, Barcelona, 2007, pàgs. 403-418.

[ISBN: 978-84-475-3195-0]


(Juntament amb Isidre PUIG i SANCHIS)

COMUNICACIÓ: L'obra de Luigi Valadier a Lleida (1779-1780)

CONGRÉS: Jornades d'Història de l'Art a Catalunya. L'època del Barroc i els Bonifàs

LLOC DE CELEBRACIÓ: Museu Municipal, Valls

ANY: 2006

PULICACIÓ: Bonaventura Bassegoda - Joaquim Garriga - Jordi París (eds.), L'època del Barroc i els Bonifàs, Barcelona, 2007, pàgs. 135-156.

[ISBN: 978-84-475-3195-0]


(Juntament amb Alberto VELASCO GONZÁLEZ)

COMUNICACIÓ: El Mestre d’Albesa i uns fragments de retaule de l’Escola de Lleida (segle XIV) a Les Borges Blanques

CONGRÉS: VII Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues

LLOC DE CELEBRACIÓ: Casal Vinaixenc, Vinaixa

ANY: 2009

PUBLICACIÓ: VII Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, Juneda, 2011, pàgs. 217-225. [ISBN: 978-84-938242-0-4]


(Juntament amb Elisabet Playà - Montserrat Inglès - Laura Rosell - Montserrat Ortí - Montserrat Artigau - Rosa Manote - Joan Pey)

COMUNICACIÓ: Determining Gypsum Alabaster Provenance in Sculptural Artefacts: an Application Example

CONGRÉS: SEM-SEA 2012, reunió científica conjunta de les societats españoles de Mineralogia (XXXII Reunió) i Argiles (XXII Reunió)

LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat del País Basc, Bilbao

ANY: 2012 (27-30 de juny)

PUBLICACIÓ: Macla. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía, Bilbao, 2012, pàgs. 50-51. [ISSN: 1885-7264]


COMUNICACIÓ: La riquesa artística de Vilagrassa i Anglesola a l'època del Renaixement (1500-1640)

CONGRÉS: XLII Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent
LLOC DE CELEBRACIÓ: Ajuntament, Vilagrassa

ANY: 2011 (27 de novembre)

PUBLICACIÓ: Romànic tardà a les terres de Lleida. Estudis sobre Vilagrassa, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Sant Martí de Maldà, 2013, pàgs. 203-240. [ISBN: 978-84-616-6031-5]


COMUNICACIÓ: Jaume Rigalt (doc. 1535-1573): un escultor català errant
CONGRÉS: III Simposi Internacional del grup EMAC. Romànic i Gòtic
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Barcelona - Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona

ANY: 2012 (4 de maig)

PUBLICACIÓ: Rosa Alcoy (ed.), Art fugitiu. Estudis d'art medieval desplaçat, Barcelona, 2014, pàgs. 485-496. [ISBN: 978-84-475-3784-6]


COMUNICACIÓ: Tres pintures barroques a l'ermita de l'Albi

CONGRÉS: XI Trobada d’Estudiosos de les Garrigues

LLOC DE CELEBRACIÓ: Castell, Espluga Calba

ANY: 2017 (21 d'octubre)

PUBLICACIÓ: Mirades. XI Trobada d’Estudiosos de les Garrigues, Borges Blanques, 2019, pàgs. 19-28. [ISBN: 978-84-09-07780-9]Pòster en congressos

(Juntament amb Monserrat Inglés – Maria Rosa Manote – Montserrat Ortí – Joan Pey – Elisabet Playà – Laura Rossell)

PÒSTER: Geochimical methods in alabaster provenance: an application example

CONGRÉS: IX Congrés Internacional ASMOSIA (Association for the Study of Marbles and Other Stones In Antiquity)

LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Tarragona, Tarragona

ANY: 2009 (8-12 de juny)Articles (ordenats a partir de l'ICDS, MIAR-2021 live)

* "Escultura castellana del Renacimiento y Barroco en el Museu Nacional d'Art de Catalunya", Archivo Español de Arte, Madrid, vol. 83, núm. 329, 2010, pàgs. 86-98.


* (Juntament amb Montse JARDÍ), "Fragments gòtics d'inicis del segle XVI, procedents de Santa Maria de Bruguers (Gavà)", Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, núm. 6, 2002, pàgs. 155-156.


* "Giovanni da Nola e la tomba del viceré Ramon de Cardona. Il trasferimento da Napoli a Bellpuig e i legami con la scultura in Catalogna", Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 5, vol. VI, 2005, pàgs. 3-20.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 27, 2008, pàgs. 776-777]


* (Juntament amb Pierluigi LEONE de CASTRIS) "Due sculture napoletane in legno intagliato e dorato al Museu Nacional d'Art de Catalunya", Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 6, vol. I, 2010, pàgs. 65-71.


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), "La compra de broccatello en España para la capilla napolitana del Tesoro de San Gennaro", Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 6, vol. IV, 2013, pàgs. 123-136.


* (Juntament amb Sílvia BLAYA), “Un Suicidio de Catón de Luca Giordano en el Museu Nacional d’Art de Catalunya”, Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 7, vol. VI, fasc. II, 2020, pàgs. 34-44.


* (Juntament amb Albert MARTÍNEZ i ELCACHO), "Un encàrrec de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou a Ferrer Bassa el 1346: el Saltiri anglocatalà", Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. 23, 2015 [2016], pàgs. 63-92.


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), "Els Espinalt de Sarral i els retaules de sant Ruf i sant Agustí de la catedral de Tortosa (segle XVIII)", Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 28, 2010, pàgs. 145-164.


* "Una obra inèdita d'Isidre Espinalt (1658-1737) de Sarral. Una finesa alabastrina vers el seu germà Pau", Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 30, 2012, pàgs. 171-179.
[vegeu-ne un report:  Antoni M. MARSAL, "Documenten una marededéu com una obra de l'artista sarralenc Espinalt", Diari de Tarragona, 2012 (3 d'agost), pàg. 13]


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), "Novetats al voltant de l'obra en alabastre d'Isidre Espinalt i Serra-rica", Aplec de Treballs. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 32, 2014, pàgs. 205-220.

* (Juntament amb Damià AMORÓS i ALBAREDA), "Andreu Ramírez i l'escultura pobletana a final del segle XVI", Aplec de Treballs. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 35, 2017, pàgs. 221-242.

* (Juntament amb Damià AMORÓS i ALBAREDA), "El Mestre del Tallat: un escultor al voltant del 1500 actiu al Monestir de Poblet, Castell de Solivella i Santuari del Tallat", Aplec de Treballs. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 36, 2018, pàgs. 189-205.


* (Juntament amb Damià AMORÓS i ALBAREDA), “La nissaga dels escultors Sala de Sarral (segles XIX i XX)”, Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 38, 2020, pàgs. 275-282.


* "Escultura a l'església cerverina de Santa Maria entre 1500 i 1750", Miscel·lània cerverina, Cervera, núm. 15, 2004, pàgs. 67-126.


* (Juntament amb Maria GARGANTÉ), "L'obra arquitectònica i escultòrica de Jaume Padró a l'església major de Cervera. Notes sobre Tomàs Padró", Miscel·lània cerverina, Cervera, núm. 15, 2004, pàgs. 127-172.


* “Francisco Montermoso: un escultor de Burgos a la Catalunya del segle XVI amb obra a Cervera”, Miscel·lània cerverina, Cervera, núm. 24, 2020 [2021], pàgs. 69-94.


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ), "El sepulcre de Joan Girona a la Catedral de Tortosa", Taüll. Butlletí de les comissions per al patrimoni cultural dels bisbats catalans, Tarragona, núm. 30, 2010, pàgs. 25-28.
[També publicat a: Josep Alanyà, Joan-Hilari Muñoz Sebastià (eds.), Art a la catedral de Tortosa, Tortosa, 2015, pàgs. 31-36].


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ), "Dues portalades renaixentistes bessones: Vinaròs i Sarroca", Taüll. Butlletí de les comissions per al patrimoni cultural dels bisbats catalans, Tarragona, núm. 42, 2014, pàgs. 30-32.


* "Escultura del Renaixement i Barroc a l'església d'Agramunt", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 16, 2003, pàgs. 147-164.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 671]


* "Obres al convent de Bellpuig (1507-1535)", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 17, 2004, pàgs. 127-160.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàgs. 688-689]


* "Els Escarabatxeres, una família d'escultors (1656-1710)", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 18, 2005, pàgs. 145-169.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 26, 2007, pàg. 1074]


* "Escultura al Pla d'Urgell entre 1500 i 1640. Notes d'arquitectura", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 19, 2006, pàgs. 145-174.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 27, 2008, pàg. 683]


* "Apunts d'escultura del segle XVII a la Segarra i la plana de Lleida", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 20, 2007, pàgs. 157-175.


* "Postil·la a Díez de Liatzasolo: un caserío a Quipúzcoa, la seva formació aragonesa i una obra inexistent a Sanaüja", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 21, 2008, pàgs. 187-195.


* "Sobre l'antic poblat del Mor", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 21, 2008, pàgs. 9-23.


* "Obres del MNAC procedents de Poblet, Escaladei i Ciutadilla", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 23, 2009, pàgs. 183-195.

[vegeu-ne una ressenya: Roser Puig, "Notes i ressenyes bibliogràfiques", Aplec de Treballs, Montblanc, 28, 2010, pàg. 227]


* (Juntament amb Alberto VELASCO), "Noves aportacions sobre l'escola de Lleida d'escultura del segle XIV", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 24, 2010, pàgs. 175-205.


* "L'escultura del Renaixement i Barroc al MNAC. Història del fons i noves atribucions", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 25, 2011, pàgs. 305-335.


* (Juntament amb Alberto VELASCO), "Intel·lectualitat i encàrrecs artístics al segle XVIII: els erudits de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 25, 2011, pàgs. 337-359.


* (Juntament amb Alberto VELASCO), "L'escola de dibuix de la Societat Econòmica d'Amics del País a Tàrrega (1777-1781)", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 26, 2012, pàgs. 167-179.

* "Obres entre  1512 i 1550 al castell de Bellpuig. I afegiments als segles XVII i XVIII", Urtx. Revista d'humanistats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 30, 2016, pàgs. 9-33.


* (Juntament amb Núria Prat) “Ciutadilla i un retaule del segle XVI al Museu Nacional d’Art de Catalunya”, Urtx. Revista d’humanitats de l’Urgell, Tàrrega, núm. 34, 2020, pàgs. 173-187.


* (Juntament amb Maria Garganté), “El patrimoni artístic i arquitectònic de l’Urgell. Una reflexió”,  Urtx. Revista d'humanistats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 35, 2021, pàgs. 81-95.


* “Apunts d’escultura (i unes notes pictòriques) sobre el barroc a l’Urgell, la Noguera i la Segarra”,  Urtx. Revista d'humanistats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 35, 2021, pàgs. 189-205.


* (Juntament amb Cinta Cantarell i Jordi Planas) “L’informe de la Junta de Museus de Barcelona per a l’adquisició dels retaules gòtics de Granollers (1915)”, Ponències. Revista del Centre d’Estudis de Granollers, núm. 25, 2021, pàgs. 129-149.


* "Sobre l'escultor Martí Díez de Liatzasolo (circa 1500-1583)", Locus Amoenus, Bellaterra, núm. 5, 2000-2001, pàgs. 179-194.


* "Els Grau i l'escultura del segle XVII a la Catalunya de Ponent", Locus Amoenus, Bellaterra, núm. 8, 2005-2006, pàgs. 147-163.


* (Juntament amb Marta SERRA MAJEM), "Un Paolo De Matteis a Barcelona", Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, múm. 32, 2018 [2019], pàgs. 19-36.


* "La remodelació de la col·lecció d'art del Renaixement i el Barroc del Museu Nacional d'Art de Catalunya (2018)", Acta / Artis. Estudis d'Art Modern, Barcelona, núm. 6, 2018, pàgs. 195-215.


* "Sobre l'etimologia de Linyola i Utxafava al Pla de Mascançà", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 1, 2010, pàgs. 155-166. 

* "Sant Isidor de Quios i la seva imatge a Mollerussa (1500-1525)", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 2, 2011, pàgs. 29-41.


* "La desaparició del lloc, del terme i del bosc de Seana", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 3, 2012, pàgs. 39-54.

[vegeu-ne una versió reduïda a: “Sobre Seana i el seu bosc”, El Pregoner d’Urgell, Bellpuig, núm. 982-983, 2020, p. 24-27).


* "Curiositats arquitectòniques d'època moderna al Pla d'Urgell", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 6, 2015, pàgs. 133-144.


* (Juntament amb Irene BARÓN), "La Boira Turística de Ponent: una nova experiència en el sector turístic", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 8, 2017, pàgs. 17-22.


* "D'Utxafava i Les Novelles a Vila-sana. Crònica d'un procés d'independència (1895-1933)", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, 9, 2018, pàgs. 169-179. 


* "Sobre escultura del segle XVI en creus de terme al Mascançà", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 10, 2019, pàgs. 161-172.


* "Retalls d’art a Mascançà", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 11, 2020, pàgs. 83-96.


* “JosepTremulles i el retaule de Santes Creus (1647-1651)”, Santes Creus. Revista de l’Arxiu Bibliogràfic, 29, 2018 [2020], pàgs. 9-27.


* "Sobre Joan de Sobralde i Jeroni Xanxo, autors de les portades renaixentistes del claustre de la Seu Vella de Lleida", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 1, 1999, pàgs. 147-179.


* "El retaule de sant Francesc Xavier del Palau d'Anglesola, obra de Francesc Grau i Joan Grau II (1692-1698)", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 1, 1999, pàgs. 253-266.


* "Miniatures gòtiques a Castellnou de Seana (circa 1335)", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 3, 2001, pàgs. 249-262.
[Vegeu-ne una versió: J. Y., "Miniatures gòtiques a Castellnou de Seana (circa 1335)", Castellnou de Seana. Anuari 2015, núm. 3, Castellnou de Seana, 2016, pàgs. 2-3].


* "Notes de pintura a la Segarra calafina: Bernat Amorós (1679) i Mateu Fernández (1684)", Miscellania Aqualatensia, Igualada, núm. 15, 2013, pàgs. 89-97.


* "La trajectòria de l'escultor barroc Joan Grau", Estudis de Constantí, Contantí, núm. 27, 2011, pàgs. 55-66.

[vegeu-ne una ressenya: Josep M. GRAU i PUJOL, "Notes i ressenyes bibliogràfiques", Aplec de Treballs, Montblanc, 30, 2012, pàg. 260]

* "Els Ochando. Una família d'escultors barrocs amb lligams amb Constantí", Estudis de Constantí, Constantí, núm. 28, 2012, pàgs. 39-47.


* "Incendi i destrucció d'esglésies a la guerra civil (1936-1939), als arxiprestats de Cervera, Tàrrega i Mollerussa", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 8, 1994, pàgs. 53-61.


* "Aclariments sobre Ramon de Cardona i el seu sepulcre", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 11, 1998, pàgs. 55-70.


* "Sobre Beatriu Fernández de Córdoba (1523-1553) i la seva família", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 14, 2001, pàgs. 69-102.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 22, 2003, pàg. 974]


* "Noves dades sobre l'escultor Lluís Bonifàs i Massó (1730-1786)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 15, 2002, pàgs. 89-106.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 23/24, 2005, pàg. 769]


* "Altres retaules del segle XVII: Francesc Surget a Miralcamp (1630) i Jeroni Reguer a Sant Pere dels Arquells (1649)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 16, 2003, pàgs. 101-110.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 745]


* "El testament de Lluís II Fernández de Córdoba († 1642)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 17, 2004, pàgs. 49-82.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 690]


* "El testament d'Elfa de Perellós i de Mur (1492)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 18, 2005, pàgs. 107-113.


* "Fragments d'art: Planellas (1627) i Cellés (1757). Una nota sobre el retaule del Sant Crist de Bormio (1700-1701)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 19, 2006, pàgs. 81-90.


* "Fragments d'art: esteles funeràries al Pla d'Urgell, picapedrers al voltant del 1600, llindes curioses del segle XVIII i un panteó modernista a Vila-sana", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 20, 2007, pàgs. 75-90.


* "Extractes documentals per a la història de Bellpuig i la seva baronia (1338-1938)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 21, 2008, pàgs. 73-86.


* "La creu de terme gòtica de Linyola (1500-1530)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 22, 2009, pàgs. 63-74.


* "Fragments d'art: vària linyolenca, el calze de Camillo Valota, aportacions als catàleg de Lluís Bonifàs i Francesc Albareda II", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 23, 2010, pàgs. 67-86.


* "Fragments d'art bellpugenc dels segles XVII i XVIII", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 24, 2011, pàgs. 69-94.


* "Més fragments d'art bellpugenc (del segle XV al XX)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 26, 2013, pàgs. 63-86.


* "Sobre el viacrucis de Bellpuig i de Passanant. Nota ceràmica a Torregrossa" Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 27, 2014, pàgs. 79-97.


* "Sobre l'espasa del Cardona i altres fragments d'art", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 28, 2015, pàgs. 85-98.


* "Art de l'època del Renaixement a Llorenç (Sant Martí de Riucorb)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 29, 2016, pàgs. 97-118.


* "Testament de Ferran de Cardona-Anglesola i Requesens (1543)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 30, 2017, pàgs. 75-98.

* "Ramon de Cardona-Anglesola: el seu testament (1522) i els seus retrats. Una nota sobre Joan Llopis al santuari del Tallat", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 31, 2018, pàgs. 79-98.


* "Fragments d'art urgellencs i de les rodalies", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 32, 2019, pàgs. 95-114.


* “La rosassa de l’església de Bellpuig: un model d’imitació (1568-1692)”, Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 33, 2020, pàgs. 111-130.


* “El plet per la baronia de Bellpuig (1462-1537)”, Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 35, 2021, pàgs. 89-105


* "Encàrrecs artístics (1505-1517) derivats del testament de Galceran de Requesens: Barcelona, Montserrat i Palamós", Estudis del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, núm. 34, 2015, pàgs. 225-255.


* (Juntament amb Claustre Augé), "El retaule del Roser de Prades de la Molsosa. Variació i complexitat d'una restauració", Oppidum. Revista Cultural del Solsonès, Solsona, núm. 14, 2016 [2017], pàgs. 109-127.


* (Juntament amb Claustre Augé i Fermí Manteca), "Retaule de Sant Isidre de Santa Maria de la Molsosa. Història i restauració", Oppidum. Revista Cultural del Solsonès, Solsona, núm. 17, 2019 [2020], pàgs. 99-108.


* (Juntament amb Damià Amorós), "Un calvario inédito de Juan de Juanes en el monasterio de Poblet", Ars Magazine, Madrid, 39, 2018, pàgs. 142-143.

* "Dos Damián Forment en los Museos de Sitges", Ars Magazine, Madrid, 42, 2019, pàg. 142.


* "Bernardo Polo y su bodegón inédito en el museo del Monasterio de Poblet", Ars Magazine, Madrid, 44, 2019, p. 141.


* "Una imatge d'alabastre per a un retaule barroc de Poblet (1713-1715)", Podall. Publicació de cultura, patrimoni i ciències, Montblanc, núm. 1, 2011, pàgs. 7-13.


* "Notes sobre portades renaixentistes al Segrià", Shikar. Revista del Centre d’Estudis Comarcal del Segrià, Lleida, 7, 2020, pàgs. 130-139.


* "L'antic retaule major de l'església de Sant Feliu de Girona. Una visió de conjunt d'un retaule-reliquiari", Retrotabulum. Revista d'art medieval, núm. 20, 2016, pàgs. 1-120.


* “Ramon Amadeu i Santa Maria del Pi: imatgeria de sant Josep Oriol”, Recòndit. Revista digital de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, núm. 1, 2022, pàgs. 9-38.Altres articles 

* "Josep Sunyer i Raurell i el retaule cerverí de l’àngel custodi", Capcorral. La revista del Museu Comarcal de Cervera, Cervera, núm. 4, 2009, pàgs. 15-18.


* "Bernat Amorós: vida i obra" i "Bernat Amorós i la Immaculada Concepció de la Paeria de Cervera", Capcorral. La revista del Museu Comarcal de Cervera, Cervera, núm. 10, 2014 [2016], pàgs. 13-14/43-47 i 52-53. 


* (Juntament amb Gabriel MARTÍN), "La portalada de llevant de l'església de Santa Maria de Palamós", Revista del Baix Empordà, Palamós, núm. 27, 2009-2010 (desembre-març), pàgs. 20-25.


* "El mausoleu i el convent de Bellpuig, joies renaixentistes de Catalunya", Cultura i paisatge a la ruta del Cister, Valls, núm. 5, 2010, pàgs. 72-77.

* "L'escultor Lluís Bonifàs: una gran figura barroca", Cultura i paisatge a la ruta del Cister, Valls, núm. 7, 2013, pàgs. 85-86.


* "Un model artístic fent La Ruta del Cister: creus de terme entre 1575 i 1590", Cultura i paisatge a la ruta del Cister, Valls, núm. 11, 2018, pàgs. 82-85.


* "Rere els passos del Mestre del Tallat", Cultura i paisatge a la ruta del Cister, Valls, núm. 12, 2019, pàgs. 46-49.


* "Què va aportar Caravaggio a l'art?", Sàpiens, Badalona, núm. 122, 2012, pàg. 57.


* "Ramon Amadeu i els seus mítics pessebres", Naixement. Publicació de la Federació Catalana de Pessebristes, Barcelona, núm. 3, 2012, pàgs. 14-15.


* "Curiositats de la col·lecció: Renaixement i barroc", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2015 (25 de juny de 2015).


* "Interioritats sobre l'exposició de natures mortes del Segle d'Or", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (3 de desembre de 2015).

* "Sobre l'exposició el Divino Morales", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (23 de juny de 2016).


* "Damià Forment i la Dormició de la Mare de Déu", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (28 de juny de 2018).


* "Repensar la col·lecció: noves atribucions a Renaixement i Barroc", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (14 de febrer de 2019).


* "Els Ayala: una metàfora de l'ostentació social", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (30 de maig de 2019).


* "La influència de Dürer a la col·lecció d'art del Renaixement i el Barroc del museu", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (5 de setembre de 2019).

* "Una versió de Quentin Metsys al Museu Nacional d'Art de Catalunya", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (24 d'octubre de 2019).


* “August L. Mayer i la pintura barroca del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya (12 de març de 2020).


* “Una dona barbuda crucificada: la santa Lliberada d’Andreu Sala”, Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya (16 de juliol de 2020).

 
* “Una natura morta inèdita d’Antonio Ponce al Museu Nacional d’Art de Catalunya”, Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya (25 de febrer de 2021).


* “Una trinitat trifacial al Museu Nacional d’Art de Catalunya”, Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya (20 de maig de 2021).


* “Una sèrie inèdita del pintor Cajetan Roos (Gaetano Rosa)”, Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya (17 de juny de 2021).


* “Canvi d’identitat en un retrat de Claudio Coello del llegat Cambó”, Blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya (2 de desembre de 2021).


* "Els retaules barrocs de Prades de la Molsosa", Llobregós informatiu, Torà, núm. 73, 2015 (octubre-novembre), pàgs. 32-33.


* "Esteve Bosch i el retaule de Calaceit", Kalat-Zeyd, Calaceit, núm. 13, 2008, pàgs. 16-18.


* “El viacrucis ceràmic de Passanant (segle XVIII)”, Marinada. Publicació de l’Associació de Veïns i Amics de Passanant, núm. 9, 2021, pàgs. 8-9.


* "Andrea Fortunato de Peregrinis, un escultor de Roma a Linyola (1601-1603)", Barret Picat, Linyola, núm. 137, 2003, pàgs. 32-35.


* "L'antic retaule major de Linyola: Francesc Rubió, Claudi Perret i Miquel Rubiol (1604)", Barret Picat, Linyola, núm. 158, 2006, pàgs. 29-31.


* "Més sobre el retaule major de Linyola (1604)", Barret Picat, Linyola, núm. 178, 2010, pàgs. 39-40.


* "Una porta (1559) i un dibuix (1934) de l'antic Cal Fornés", Barret Picat, Linyola, núm. 233, 2019, pàgs. 34-35.

 

* “Cal Galceran de Linyola (1781-1802)”, Barret Picat, Linyola, núm. 244, 2021, pàgs. 24-25.


* "Sobre Cristòfor Despuig i la història de Catalunya", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 502-503, 2000 (setembre), pàgs. 24-25.


* "Sobre la restauració del panteó de Bellpuig", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 522, 2001 (juliol), pàgs. 29-30.


* "Yeguas Freaks", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núms. 601-607, 609-613, 616-619, 621-622, 624-628 i 633, 2004-2006.


* “L’allargada ombra de Gaudí: un banc de jardí a les Garrigues”, El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 725, 2009 (21 de desembre), pàgs. 32-35.

[També publicat a: Fonoll, Juneda, 166, setembre - octubre 2009; El Terrall, Les Borges Blanques, 130 (novembre - desembre 2009) i 131 (gener - febrer 2010)].


* "Ser diferent és un problema?", Arts. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, Lleida, núm. 27, 2007, pàgs. 17-20.


* "Mascancà. Centre de Recerques del Pla d'Urgell", Arts. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, Lleida, núm. 34, 2011, pàgs. 21-24.

* "Pregó de festes de Vallverd 2012", Collverd. Revista de Vallverd, Vallverd d'Urgell, núm. 19, 2015, pàgs. 22-24.


* (Juntament amb Jordi CARRERA), "1744-1994", 250 anys de l'església parroquial, Castellnou de Seana, 1994.


* “La creu de terme [de Castellserà]”, A peu de serra, núm. 94, Castellserà, 2021, p. 29-30.


* “L’església de Castellserà i el taller dels Vernach”, A peu de serra, núm. 96, Castellserà, 2021, p. 35-37.


* “La Panera de Castellserà (1520-1526)”, A peu de serra, núm. 103, Castellserà, 2022, p. 35-36.


* (Juntament amb Gonzalo BARÓN), "Els canvis a la fesonomia de la vila", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 99, 2007, pàgs. 24-25.

* “Picapedrers al Palau d’Anglesola entorn del 1600”, Avenç. El Palau d’Anglesola, núm. 103, 2009, pàg. 32.

* “La façana de Cal Massot (1600-1625)”, Avenç. El Palau d’Anglesola, núm. 106, 2009, pàgs. 50-51.

* “Construcció i urbanisme al Palau d’Anglesola entre 1550 i 1700”, Avenç. El Palau d’Anglesola, núm. 107, 2010, pàg. 36.

* "Construcció i urbanisme al Palau d'Anglesola entre 1750 i 1850", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 110, 2010, pàg. 27.

* (Juntament amb Isaac YEGUAS), "Joan Robles, la deessa Ceres i l'escultura de la plaça major", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 111, 2011, pàg. 35.

* "La sangria i l'estereotip d'allò espanyol", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 113, 2011, pàg. 32.

* "Llista d'habitants, de cases i carrers de l'any 1864", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 115, 2012, p. 35.

* "Obres a l'església del Palau d'Anglesola (1429)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 122, 2013, p. 40.

* "Pere Labro. Un mestre de cases palauanglesolí d'inicis del segle XVI", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 124, 2014, p. 41.

* "Quan serà el 900 aniversari del Palau d'Anglesola? El 2018 o el 2047?", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 125, 2014, p. 49.

* "Lo diccionari palauanglesolí", Avenç. El Palau d'Anglesola, núms. 122 (p. 16), 123 (p. 15), 124 (p. 13), 125 (p. 13), 126 (p. 13), 127 (p. 13) i 128 (p. 13), 2013-2015.

* "El nom del Palau d'Anglesola en unes rajoles (1864-1900)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 130, 2015, p. 41.

* "Cal Blasió (1616-2016)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 134, 2016, p. 44.

* "Abeuradors o regates en un carrer (rere cal Massot)", Avenç. El Palau d'Anglesola, 140, 2018, p. 44.

* “De la ilusión a la fama (1956). Gonzalo Barón”, Avenç. El Palau d’Anglesola, 148, 2020, p. 48.

* "Casa dels Queralt. Sindicat. Bar Sport (1720-1789)", Avenç. El Palau d'Anglesola, 150, 2020, p. 52.

* "Cal Pere Bassa (1766)", Avenç. El Palau d'Anglesola, 151, 2021, p. 42.


Fitxes en exposicions, catàlegs i guies

* (juntament amb Ximo COMPANY), “Fragments del sepulcre de Lluís de Requesens”, Joan J. Busqueta - Montserrat Macià (com.), Seu Vella. L'esplendor retrobada, (catàleg de l'exposició. Lleida, Seu Vella, 19 de juny – 26 d’octubre de 2003), Lleida, 2003, pàgs. 428-432. [ISBN: 84-393-6126-2 / 84-7664-815-4]


* “206. Retaule (fragment)/Deposició. Taller de Damià Forment (atribuït)”, “208. Creu de terme (fragments) de la Desaparició. Taller de Jacques Lerault (atribuït)”, i "218. Cartel·la/Cap d'àngel. Joan Grau (atribuït)", Joaquim Calderer - Jaume Bernades (dirs.), Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg segles XVI-XX, Solsona, 2004, pàgs. 263-264, 265-266 i 270. [ISBN: 84-609-0284-6]


* "El mausoleu de Bellpuig (l'Urgell)", Jordi Casanovas - Francesc Quílez (com.), El viatge a Espanya d'Alexandre de Laborde (1806-1820). Dibuixos preparatoris, Barcelona, 2005, pàgs. 176-178. [ISBN: 84-8043-161-X]


* “Francesc Santacruz i Artigas. Assumpta, 1679-1680”, Joan Bosch Ballbona (com.), Alba daurada. L’art del retaule a Catalunya: 1600-1780 circa, Girona, 2006, pàgs. 183-185. [ISBN: 84-393-7103-9]


* “Juan van der Hamen. Natura morta amb taula parada”, M. Margarita Cuyàs - Javier Portús (com.), Natures mortes de Sánchez Cotán a Goya. A l’entorn de la col·lecció Naseiro adquirida per al Prado, Barcelona, 2007, pàgs. 68-69. [ISBN: 978-84-8043-171-2]


* "Santa Eulàlia. 1550 / Sant Sever. Original de 1550, còpia c. 1888 [Casa de la Ciutat]" (pàg. 22), "Sant Pau. 1668 [Hospital de la Santa Creu]" (pàg. 36), "Sant Joan Baptista. Obra de 1628, reconstrucció de 1958 / Sant Miquel Arcàngel. Obra de 1685, reconstruïda el 1957" (pàg. 37), "Mare de Déu dels Àngels. 1763" (pàg. 38), Ignasi Lecea et alii (dirs.), Art públic de Barcelona, Barcelona, 2009. [ISBN: 978-84-96645-08-0]


* “Joan de Burgunya. Negativa de sant Andreu a fer sacrificis a l’ídol. Flagel·lació de sant Andreu” i “Carles Salas Viraseca. Manuel Bergaz. Batalla de Covadonga”, Cristina Mendoza - Maria Teresa Ocaña (com.), Convidats d’honor. Exposició commemorativa del 75è aniversari del MNAC, (catàleg de l'exposició. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2 de desembre de 2009 – 11 d’abril de 2010), Barcelona, 2009, pàgs. 196-201 i 228-231. [ISBN: 978-84-8043-209-2]

* “Bonifàs y Massó, Lluís”, “Enrich, Joan”, “Escarabatxeres y Rotxotxo, Jeroni”, "Díez de Liatzasolo, Martí", "Fortunato de Peregrinis, Andrea", "Huguet Peres, Gaspar", "Padró i Cots, Jaume", "Perret, Claudi", "Puig, Francesc", "Rubió, Francesc", "Rubió, Jaume", "Sala, Andreu", "Tours, Joan de", Diccionario biográfico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 2009, vol. VIII, pàgs. 750-751; vol. XVII, pàgs. 237-238, 484-485, etc. [ISBN: 978-84-96849563]

* "Naixement de Jesucrist, d'autoria anònima", La Peça del mes, Sitges, 2013 (novembre).

Vegeu també: http://museusdesitges.cat/ca/peca-del-mes/novembre-2013-naixement-de-jesucrist

* "Naixement (Mare de Déu i sant Josep). Damià Forment i Cabot", La Peça del mes, Sitges, 2018 (desembre).

Vegeu també: http://museusdesitges.cat/ca/peca-del-mes/la-peca-del-mes-desembre-2018-naixement

* "Cistella amb fruita, plat i caderneres / Cistella de dolços pot de mel, recipients de vidre i xocolatera. Antonio Ponce", La Peça del mes, Sitges, 2019 (desembre).

Vegeu també: http://museusdesitges.cat/ca/peca-del-mes/peca-del-mes-desembre-2019-cistelles-amb-fruita-plat-i-caderneres-i-cistella-de-dolcos

* "94. Resurrecció" (Vicent Macip); "95. Naixement de Jesús" (V. Macip); "96. Plany sobre el Crist mort" (V. Macip); "100. Mare de Déu amb Xiquet" (Damià Forment); "163. Mare de Déu de Montserrat" (Francesc Grau), Pulchra Magistri. L'esplendor del Maestrat a Castelló, València, 2013, pàgs. 488-493, 500-501 i 638-639. [ISBN: 978-84-482-5882-5]

* "52. Tríptico del Bautismo. Maestro de Fráncfort", Isidro G. Bango (comissari), A su imagen. Arte, cultura y religión, (Catàleg de l'exposició. Madrid, Centro Cultural de la Villa, novembre 2014 - abril 2015), Madrid, 2014, pàgs. 186-189. [ISBN: 978-84-15931-14-0]


* "Bulbena i Estrany, Eveli", F. Fontbona - B. Bassegoda (dir.), DHAC. Diccionari d'historiadors de l'art, Barcelona, 2015. [DOI: 10.2436/10.1000.01.1]

* "Madurell i Marimón, Josep Maria", F. Fontbona - B. Bassegoda (dir.), DHAC. Diccionari d'historiadors de l'art, Barcelona, 2016.  [DOI: 10.2436/10.1000.01.1]


* “Pere Gil i Babot”, F. Fontbona – B. Bassegoda (dir.), RCCAAC. Repertori de col·leccionistes i col·leccions d’art i d’arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2021.


* “Joan Antoni Bertrand i Mata”, F. Fontbona – B. Bassegoda (dir.), RCCAAC. Repertori de col·leccionistes i col·leccions d’art i d’arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2021.


* “Francesc Fàbregas i Mas”, F. Fontbona – B. Bassegoda (dir.), RCCAAC. Repertori de col·leccionistes i col·leccions d’art i d’arqueologia de Catalunya, Barcelona, 2021.


* “Ramon Ferrer i Estruch”, F. Fontbona – B. Bassegoda (dir.); RCCAAC. Repertori de col·leccionistes i col·leccions d’art i d’arqueologia de Catalunya, 2022.


* "Retaule major del monestir de Poblet"; "Sant Sepulcre de Terrassa"; "Dormició de la Mare de Déu de La Seu d'Urgell", Francesc Fontbona (dir.), Joies del Barroc. Del Renaixement i del Vuit-cents, Barcelona, 2015, pàgs. 38-43, 44-47 i 54-55. [ISBN: 978-84-412-2421-6]


* "28. La Virgen de los Dolores. 29. Ecce Homo", "30. Ecce Homo", "56. Cristo con la cruz a cuestas", Leticia Ruiz (ed.), El divino Morales, Madrid, 2015, pàgs. 133-136, 137-139 i 194-197. [ISBN: 978-84-8480-318-8]

* "Introducció" (p. 29-39), "Mestre de Stirling-Maxwell. Natura morta amb cistella de fruites, carabassa i raïm" (p. 42-45), "Juan van der Hamen. Card amb panera de pomes, pastanagues, poncem i taronges penjades" (p. 46-49), "Juan van der Hamen. Natura morta amb cistella de fruita" (p. 50-53), "Juan van der Hamen. Natura morta de fruites i gerra" (p. 54-57), "Juan van der Hamen. Plat de magranes" (p. 58-59), "Antonio Ponce. El mes de maig" (p. 60-63), "Agustín Logón. Natura morta de fruites i verdures" (p. 64-67), "Cercle de Francisco de Zurbarán. Natura morta amb cistelleta de prunes i tallada de meló" (p. 68-71), "Pedro de Camprobín. Plat de figues" (p. 88-91), "Pedro de Camprobín. Parella de gerros amb flors" (p. 92-95), "Biografia del Mestre de Stirling-Maxwell" (p. 101), "Biografia de Juan van der Hamen" (p. 102-103), "Biografia d'Antonio Ponce" (p. 103-104), "Biografia d'Agustín Logón" (p. 104), "Biografia de Pedro de Camprobín Passano" (p. 107-108), "Bibliografia i exposicions" (p. 111-113), Incòlume. Natures mortes del Segle d'Or, Barcelona, 2015. [ISBN: 978-84-8043-280-1]

* "Martín Bernat. Sant Jaume el Major bateja el màgic Hermògenes" (p. 80-83), "Pedro Romana. Sant Tomàs apòstol" (p. 84-87), Col·lecció Antonio Gallardo Ballart. Obres d'art romànic i gòtic, Barcelona, 2016. [ISBN: 978-84-8043-285-6]

* "Juan Ribalta. St Jerome" (p. 110-111), "Francisco Pacheco. Disembarkation of Captives Ransomed by St Peter Nolasco" (p. 120-121), "Francisco de Zurbarán. St Francis of Assisi according to Pope Nicholas V's Vision" (p. 214-215), "Francisco Rizi. The Angel freeing St Peter - The Angel before the Tomb" (p. 250-251), Roberto Contini - María López-Fanjul (coords.), El Siglo de Oro. The Age of Velázquez, Berlín, 2016. [ISBN: 978-3-88609-777-7]

* (Juntament amb Francesc Ruiz Quesada), "Pedro Robredo. Animal fantàstic, Retaule de Sant Feliu", Museu d'Art de Girona. 2017. 12 mesos - 12 obres, Girona, 2018, pàgs. 28-31. [ISBN: 978-84-393-9670-3]


* “Seguidor de Salvador Molet. Gerros de flors”,  Un mes, una obra: juliol de 2020, Museu d’Art de Girona.


* “Imposición de la casulla a san Idelfonso”, Valdés Leal 1622-1690, Sevilla, 2021, pàgs. 196-197.


*
“Renaixement i Barroc” (p. 163-227), “El Minuet” (p. 370-371) i “Retrat d’Antonio Anselmi. Retrat de Cavaller. Retrat de Charles-Michel-Angel Challe (?). Retrat de Kunigunda d’Àustria. Parella amorosa desigual. Vittoria Colonna (?). Lady Aletheia Talbot, comtessa d’Arundel. August. Retorn d’”El Bucintoro” el dia de l’Ascensió. Predicació de sant Dídac. Presentació de la Mare de Déu. Trobada de Crist amb Marta i paisatge. Paisatge amb la Fugida a Egipte. L’estiu. Tríptic del Batisme de Crist. Mare de Déu de la Humilitat. Ecce Homo. Sant Pere i sant Pau. Crist amb la creu. Sant Pau ermità. El rei Venceslau V sentencia sant Joan Nepomucè. Mare de Déu. Mare de Déu de la Llet. Apòstols de la Dormició de la Mare de Déu. Immaculada Concepció. Sant Pere d’Alcàntara. Martiri de sant Bartomeu. Panera de pomes, codonys i magranes. Ramon Llull. Sant Pau. Natura morta d’autells. Sant Francesc d’Assís segons la visió del papa Nicolau V” (p. 372-377), P. Serra – E. Vallès (dirs.), Museu Nacional d’Art de Catalunya. De Taüll a Tàpies, Barcelona, 2021. [ISBN: 978-84-412-3407-9]


* “Renaixement i barroc. Segles XVI-XVIII” (p. 92-93), “Ayne Bru. Martiri de sant Cugat” (p. 94-95), “Giovanni Antonio Canal, Canaletto. Retorn del Bucintoro el dia de l’Ascensió” (p. 96-97), “Damià Forment i taller. Dormició de la Mare de Déu” (p. 98-99), “Fra Angelico. Mare de Déu de la Humilitat” (p. 100-101), “Manuel Pereira. Ecce Homo” (p. 102-103), “Doménikos Theotokópoulos, el Greco. Crist amb la creu” (p. 104-105), “Diego Velázquez. Sant Pau” (p. 106-107), “El Segle d’Or espanyol” (p. 108-109), “Josep de Ribera, lo Spagnoletto. Martiri de sant Bartomeu” (p. 110-111), “Francisco de Zurbarán. Natura morta d’atuells” (p. 112-113), “Natura morta” (p. 114-115), “Jean-Honoré Fragonard. Retrat de Charles-Michel-Ange Challe” (p. 116-117), “Retrats” (p. 118-119), “Annibale Carracci i col·laboradors. Pintures murals de la capella Herrera” (p. 120-121), “Giandomenico Tielopo. El minuet i el xarlatà” (p. 122-123), “Lucas Cranach el vell. Parella amorosa desigual” (p. 124-125), “El barroc català” (p. 126-127”, La Guia. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2021. [ISBN: 978-84-8043-376-1]Ressenyes bibliogràfiques:

* "El retrat de la virreina de Nàpols del taller de Rafael [M. Fritz, Giulio Romano et Raphaël. La vice-reine de Naples ou la renaissance d'une beauté mytique]", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, 1997 (octubre), pàgs. 21-24.


* "Un reportatge sobre el sepulcre de Bellpuig a la revista FMR [R. Naldi, El reposo del guerrero]", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, 574-575, 2003 (setembre), pàgs. 33-35.


* "Josep Maria Planes i Closa, Francesc Perelló (1640?-1703): entre la Segarra i l'Urgell, entre la polèmica i el negoci", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, 651, 2006 (novembre), pàg. 21.


* "Maria Garganté Llanes: Arquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l'Urgell. Condicionants, artífexs i pràctica constructiva. Barcelona, 2006", Aplec de Treballs, Montblanc, 26, 2008, pàgs. 253-254.

* "Tot sobre els treballadors de la pedra", Serra d'Or, Barcelona, 667-668, 2015, pàgs. 93-94 [p. 589-590].

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Sobre portes i finestres de pedra

  Portada del llibre publicat A finals de gener de 2021 ha vist la llum un llibre rar, fruit d'una lenta recerca al llarg dels darrers 20 anys. Es tracta d'un estudi sobre tipologies arquitectòniques a l'època del Renaixement (1500-1640), basat en les solucions formals de portes i finestres. Després d'un treball de camp en els 149 municipis (amb un total de 362 nuclis de població) de les 6 comarques de la regió de la plana de Lleida, el resultat ha estat un ric panorama en models i elements estilístics diversos, que hem classificat i analitzat dins el context català i europeu, per a poder-ne explicar les regles, els canvis, les hibridacions i les cronologies.  L'edició ha anat a càrrec de la família Saladrigues de Bellpuig, impressors i llibreters. I no hauria estat possible sense el suport de diferents institucions, que a través de les seves obres (i exemple) apuntalen la investigació humanística a les nostres terres: Centre de Recerques del Pla d'Urgell "

Francesc Fàbregas i Mas (1857-1933): metge, polític, benefactor i col·leccionista

Bernhard Keil, Nen sucant pa en un got de vi En la 9a. Jornada del Mercat de l'Art de Sitges del 2020 vam estudiar la figura de Francesc Fàbregas, un col·leccionista que era poc conegut, i recentment ha vist la llum la publicació. Fill d'un industrial adober, va estudiar medicina i va exercir de ginecòleg (també de cirurgià). Va arribar a ser president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya (1911-1913). També era membre de la Societat Econòmica d'Amics del País a Barcelona (des del 1891), soci del Reial Automòbil Club de Catalunya (des del 1906, i en fou president entre 1913-1918), o diputat a les corts espanyoles per la Lliga Regionalista (entre 1918-1919). Després de la seva mort, el 1934 va entrar un llegat seu al Museu d'Art de Catalunya format per 89 obres: 65 pintures, 9 dibuixos, 2 escultures i 13 peces d'arts decoratives. Podem destacar retrats (de Ramon Casas, Joan Llimona o Joan Brull), paisatges (de Joaquim Vayreda o Josep Berga), costumisme

Arte del Renacimiento y Barroco en San Esteban de Litera

Ramon Corcelles, Antic retaule major   Ahir divendres 6 d'agost de 2021, es va presentar el llibre "San Esteban de Litera. Historia viva de la villa y de sus gentes", editat per l'Ajuntament de la població aragonesa, i coordinat per tres membres del Centre d'Estudis Lliterans (Cellit): Víctor Bayona, Sergio Monzón i Joan Rovira. Entre els trenta-un col·laboradors, de diferents disciplines, també hi podeu trobar un breu article escrit per mi. En el qual tracto l'escultura (breument l'arquitectura i alguna cosa de pintura) duta a terme a la vila de Sant Esteve de Llitera entre el segle XVI i inicis del segle XIX; hi ha abundants testimonis fotogràfics i poques restes conservades actualment. Fent una ràpida síntesi trobem: unes interessants voltes estrellades a l'església parroquial de l'època del Renaixement, un fragment de bust d'apòstol o profeta en fusta (entre 1575-1600), l'espectacular retaule de Santiago realitzat al primer quart del se