Passa al contingut principal

Entrades

Un Suicidio de Catón de Luca Giordano en el Museu Nacional d'Art de Catalunya

Al darrer exemplar de la revista "Napoli Nobilissima", aparegut aquest mes de setembre, hi ha un estudi, realitzat conjuntament amb Sílvia Blaya, sobre una pintura inèdita conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Es tracta d'una tela que reflecteix la iconografia d'un "Suïcidi de Cató" i l'atribuïm al napolità Luca Giordano. S'ha d'identificar aquesta obra amb un quadre venut el 1836 pel duc d'Híxar, el qual va formar part de la "galeria espanyola" del rei Lluís Felip I de França entre 1838-1848 (igual que el Martiri de sant Bartomeu de Ribera), el 1852 fou comprat pel duc de Montpensier (i està documentat a Sevilla fins el 1892), i, finalment, el 1934 ingressa al museu català procedent del llegat de Francesc Fàbregas i Mas. Existeix una versió d'aquesta pintura a l'Art Gallery de Hamilton (Canadà) i una còpia al Museu del Prado (Madrid).

Entrades recents

Ciutadilla i un retaule del segle XVI al Museu Nacional d'Art de Catalunya

Ahir, 21 de juliol, es va presentar al Museu Trepat de Tàrrega el número 34 de la publicació "Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell"; tres mesos més tard del tradicional mes d'abril, degut al confinament que va obligar el Covid-19 en aquelles dates. Conjuntament amb l'amiga Núria Prat, en aquest exemplar fem un article sobre un retaule escultòric del segle XVI conservat al Museu Nacional d'Art de Catalunya, del qual s'havia dit que procedia de Ciutadilla (l'Urgell). Primer investiguem la documentació arxivística de la Junta de Museus, després descrivim l'obra i expliquem la seva restauració, i, finalment, s'analitza la tècnica pictòrica usada (els pigments i les fulles metàl·liques de la policromia).

Recerca

Llibres* L'escultor Damià Forment a Catalunya, Lleida, 1999. [ISBN: 84-8409-023-X][vegeu-ne una ressenya: Laureà PAGAROLAS, "Notes bibliogràfiques", Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, Barcelona, XVII, 1999, pàgs. 301-302]* (Juntament amb Jaume TORRES i GROS), Recopilació de gravats, dibuixos i fotografies del mausoleu de Ramon Folch de Cardona, Bellpuig, 2000. [D.L.: L-847-2000]* L'escultura a Catalunya entre 1490 i 1575. De la tradició medieval a la difusió i consolidació de les formes "a la romana", Barcelona, 2001. [ISBN: 84-475-2578-3]* Mollerussa, Valls, 2003. [ISBN: 84-96035-15-8]* Llibre Ver del Convent de Bellpuig, Tàrrega, 2003. [D.L.: L-1211/99][vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàgs. 688-689]* (Juntament amb Isidre PUIG i SANCHIS), El Palau d'Anglesola. L'església de Sant Joan Baptista, El Palau d'Anglesola, 2003…