dimarts, 27 de desembre de 2016

L’antic retaule major de l’església de Sant Feliu de Girona. Una visió de conjunt d’un retaule-reliquiari

Taller de Pedro Robredo. Detall del guardapols
Conjuntament amb l'amic Francesc Ruiz i Quesada hem realitzat un article a "Retrotabulum. Revista d'art medieval" sobre l'antic retaule major de l'església de Sant Feliu a Girona, un dels retaules més destacats del panorama artístic català de la seva època, juntament amb el retaule major de l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona. Va ser realitzat entre els anys 1504 i 1520, amb formes del final del Gòtic i els inicis del Renaixement, on hi varen intervenir un fuster (Joan Dartrica -Jan van Ertricke-), dos escultors (Joan d'Aragó i Pedro Robredo) i dos pintors (Perris de Fontaines i Joan de Burgunya). Un conjunt singular que ja ha rebut l'atenció historiogràfica, però nosaltres analitzem diversos aspectes poc atesos que afecten a l'estructura del moble, tenint present altres treballs llavorats per Dartrica a la catedral de Girona i a Cervià de Ter. En aquesta línia, donem a conèixer tota la fusteria i l'escultura conservada, en pona part inèdita, delimitant la tasca executada per Joan Dartrica i Joan d'Aragó, al mateix temps que es du a terme la revisió del treball de Pedro Robredo. D'altra banda, l'estudi iconogràfic global de l'obra i la documentació escrita ens condueix a desenvolupar una nova teoria sobre quin era l'objectiu de l'obra, doncs, es tracta d'un retaule-reliquiari a l'entorn del sarcòfag de sant Feliu. Des del nivell pictòric, eixamplem la informació relativa a les fonts i models que van poder utilitzar els artistes, i ja des del documental, transcrivim quatre documents, tres dels quals inèdits, relacionats amb l'activitat de l'escultor Pedro Robredo al retaule gironí.

dilluns, 1 d’agost de 2016

Pròleg del llibre "El retaule del Nom de Jesús"

El passat dissabte 30 de juliol es va presentar el nou llibre de l'amic Joan-Hilari Muñoz i Sebastià. En aquest cas he realitzat el pròleg de l'obra. Es tracta d'un text breu que contextualitza la importància del retaule escultòric, fabricat entre 1582 i 1587, un dels cinc millors que encara es conserven de la Catalunya del segle XVI. Amb la participació de tres escultors: Antoni de Soto, Vicent Redorat i Joan Baptista Vàzquez; dos pintors: Joan Desi I i Jaume Talarn; així com el fuster Gabriel Sit. Com a model s'usa una estampa dels tractats d'arquitectura de Sebastiano Serlio.dissabte, 30 de juliol de 2016

RecercaLlibres
* L'escultor Damià Forment a Catalunya, Lleida, 1999. [ISBN: 84-8409-023-X]
[vegeu-ne una ressenya: Laureà PAGAROLAS, "Notes bibliogràfiques", Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, Barcelona, XVII, 1999, pàgs. 301-302]

* (Juntament amb Jaume TORRES i GROS), Recopilació de gravats, dibuixos i fotografies del mausoleu de Ramon Folch de Cardona, Bellpuig, 2000. [D.L.: L-847-2000]


* Mollerussa, Valls, 2003. [ISBN: 84-96035-15-8]

* Llibre Ver del Convent de Bellpuig, Tàrrega, 2003. [D.L.: L-1211/99]
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàgs. 688-689]

* (Juntament amb Isidre PUIG i SANCHIS), El Palau d'Anglesola. L'església de Sant Joan Baptista, El Palau d'Anglesola, 2003. [ISBN: 84-9779-014-6]

* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), Arquitectura religiosa i renaixentista a la Terra Alta: esglésies i portalades, Batea, 2007. [D.L.: T-1333/2001]

* (Juntament amb Juan Luis CAMPS JUAN i Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ), A Costa de Cretas... La iglesia parroquial y la ermita. Dos joyas de la Corona de Aragón, Tortosa, 2008. [D.L.: T-1067-2008]

[vegeu-ne una ressenya: Ramon RIBERA GASSOL, "Un sepulcre italià", L'eco de Sitges, núm. 6044, 2009 (4 d'abril), pàg. 2.]
[vegeu-ne una ressenya: Agustí ALCOBERRO, "Un mausoleu del Renaixement", Serra d'Or, Barcelona, 599, 2009 (novembre), pàgs. 75-76.]
[vegeu-ne una ressenya: Margarita M. ESTELLA, "Recensiones y bibliografia", Archivo Español de Arte, Madrid, vol. 83, núm. 329, 2010 (gener-març), pàg. 105]

* (Juntament amb Sebastià GARRALON), Joan Robles i Mateo (1899-1984). Un escultor d'imatgeria religiosa popular, Sant Martí de Maldà, 2012. [ISBN: 978-84-616-0035-9]
[vegeu-ne una ressenya: Maria GARGANTÉ, "Ressenyes", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 5, 2014, pàg. 177.

* La glòria del marbre a Montserrat. Els sepulcres renaixentistes de Joan d'Aragó, Bernat de Vilamarí i Benet de Tocco, Barcelona, 2012. [ISBN: 978-84-9883-528-1]

* Ramon Amadeu: 200 anys de la seva estada a Olot (1809-1814), Olot, 2012. [D.L.: GI. 1768-2012]
[vegeu-ne una ressenya: Josep MURLÀ, "L'Amadeu d'Olot, una altra vegada", Comarca d'Olot, núm. 1673, 2013 (10 de gener), pàgs. 21-24]


Capítols de llibre
* "El timpà de la porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida", Joan J. Busqueta - M. Esther Balasch (a cura de), Manuel de Montsuar degà de Lleida i president de la Generalitat de Catalunya (Societat, Política i mecenatge cultural a la Catalunya del segle XV), Lleida, 1994, pàgs. 121-142. [ISBN: 84-7935-238-8]

* "El patrimoni artístic", Isidor Cònsul et alii, Llibre de Bellpuig. Una història gràfica, Bellpuig, 2007, pàgs. 80-125. [D.L.: L-610-2007]

* "Gil Morlanes el vell a Poblet" i "L'escultura gòtica al voltant de 1500", M. Rosa Manote - Rosa M. Terés (a cura de), L'art gòtic a Catalunya. Escultura, II (De la plenitud a les darreres influències foranes), Barcelona, 2007, pàgs. 302-315 [302-305 i 306-315]. [ISBN: 978-84-412-0893-3]

* (Juntament amb Isidre PUIG SANCHIS i Ximo COMPANY CLIMENT), "La plàstica del Renaixement i del Barroc a les terres de Lleida", Ximo Company (coord.), Arrels cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida, vol. III (L'època moderna. Segles XVI-XVIII), Lleida, 2007, pàgs. 467-492. [ISBN: 978-84-9779-539-5]

* "Pintura e escultura aranesa des sègles XVI, XVII e XVIII", Pèir Còts Casanha (coord.), Miscellanèa en Aumenatge a Melquíades Calzado de Castro «Damb eth còr aranés», Vielha, 2010, pàgs. 409-441. [ISBN: 978-84-9779-948-5]

* "L'escultura de la catedral de Tortosa a la ratlla del 1500", "L'escultura d'època moderna", i "El pintor Joan de Burgunya", J. Vidal - J. À. Carbonell (coords.), Art i cultura, (Història de les Terres de l'Ebre, V), Tortosa, 2010, pàgs. 82-83, 201-211 i 227-228. [ISBN: 978-84-92673-18-6]

* (Juntament amb Jacobo Vidal i Franquet), "El cor de la catedral de Tortosa" i "Algunes dades sobre el conjunt dels Reials Col·legis", J. Vidal - J. À. Carbonell (coords.), Art i cultura, (Història de les Terres de l'Ebre, V), Tortosa, 2010, pàgs. 186-190 i 212-213. [ISBN: 978-84-92673-18-6]

* "Escultura, orfebreria i vidre a l'església de Linyola", E. Mestre - M. Garganté - J. Yeguas, L'església de Linyola, Linyola, 2012, pàgs. 95-123. [ISBN: 978-84-695-3199-0]

* "El pas de l'estil gòtic a les formes renaixentistes en les arts plàstiques catalanes (segle XVI)", Història i ciència al servei de l'estudi del moble. Caixes policromades i altres mobles del segle XVI, Barcelona, 2014, pàgs. 9-14. [ISBN: 978-84-9850-552-8]

* "Els retaules i la decoració escultòrica de l'església", Joan-Hilari Muñoz i Sebastià (ed.), La construcció del convent franciscà de Jesús (1732-1792). Els fonaments d'un poble, Tortosa, 2014, pàgs. 139-159. [D.L.: T 1.840-2014]

* "Pau Viala i Queraltó (1665/1670-1745), escultor i pagès de Tàrrega", F. Ruiz Quesada (coord.), Viatges a la bellesa. Miscel·lània homenatge a Maria Rosa Manote i Clivilles, Barcelona, 2015, pàgs. 247-255.

* (Juntament amb Albert Martínez i Elcacho, "L'infant Pere i Ferrer Bassa: el Saltiri anglocatalà, una obra cabdal de la miniatura gòtica catalana", T. Conejo (ed.), L'infant Pere d'Aragó i d'Anjou "molt graciós e savi senyor", L'Hospitalet de l'Infant, 2015, pàgs. 265-283.


Pròleg de llibre
* "Pròleg", Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ, El retaule del Nom de Jesús. L'esplendor del Renaixement a la catedral de Tortosa, Tortosa, 2016, pàgs. 5-10. [D.L.: T-849-2016]


Comissariat d'exposicions
Títol: Ramon Amadeu: 200 anys de la seva estada a Olot (1809-1814)
Lloc: Museu dels Sants, Olot
Dates: 1 de desembre de 2012 - 3 de març de 2013
Organitzadors: Mostra de Pessebres a Olot, Museus d'Olot, Museu Nacional d'Art de Catalunya

Títol: Incòlume. Natures mortes del Segle d'Or
Lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Dates: 8 d'octubre de 2015 - 28 de febrer de 2016


Ponències en congressos
CONGRÉS: Roma española. España y el crisol de la cultura europea en la Edad Moderna
LLOC DE CELEBRACIÓ: Academia de España, San Pietro in Montorio, Roma
ANY: 8-12 de maig de 2007
PUBLICACIÓ: Carlos J. Hernando (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, (Actas del Congreso), Madrid, 2007, pàgs. 297-321.
CONGRÉS: Il Maestro di Castelsardo e i retabli tra tardo ‘400 e inizi ‘500
LLOC DE CELEBRACIÓ:Università degli Studi di Cagliari, Càller
ANY: 13-14 de desembre de 2012
PUBLICACIÓ: Alessandra Pasolini (a cura di), I retabli sardo-catalani dalla fine del XV agli inizi del XVI secolo e il Maestro di Castelsardo. Atti dell Giornate di Studio, Càller, 2013, pàgs. 141-150.
[ISBN: 88-7593-009-0]

Comunicacions en congressos i jornades
COMUNICACIÓ: El concili provincial visigòtic de Lleida en el 546
CONGRÉS: I Congrés d'Història de l'Església Catalana, des dels orígens fins ara
LLOC DE CELEBRACIÓ: Seminari, Solsona
ANY: 1993
PULICACIÓ: Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona, 67, vol. 2, 1994, pàgs. 525-535.
[ISSN: 0304-4300]

CONGRÉS: IV Congrés d'Història Moderna de Catalunya
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Barcelona, Barcelona
ANY: 1998
PULICACIÓ: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, Barcelona, 18-I, 1998, pàgs. 349-361.
[ISSN: 0211-9587]
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 20, 2001, pàg. 976]

CONGRÉS: III Col·loqui sobre l'Art i Cultura a l'època del Renaixement
LLOC DE CELEBRACIÓ: Reials Col·legis, Tortosa
ANY: 1999
PULICACIÓ: Actes del I, II i III Col·loquis sobre Art i Cultura a l'època del Renaixement a la Corona d'Aragó, (Tortosa, 1996-1999), Tortosa, 2000, pàgs. 325-343.
[D.L.: T.-1.149-2000]

CONGRÉS: IV Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues
LLOC DE CELEBRACIÓ: Centre d'Estudis Local, El Vilosell
ANY: 2003 (setembre)
PULICACIÓ: IV Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, Les Borges Blanques, 2004, pàgs. 321-324.
[ISBN: 84-609-2745-8]

CONGRÉS: Jornades d'Història de l'Art a Catalunya. L'època del Barroc i els Bonifàs
LLOC DE CELEBRACIÓ: Museu Municipal, Valls
ANY: 2006
PULICACIÓ: Bonaventura Bassegoda - Joaquim Garriga - Jordi París (eds.), L'època del Barroc i els Bonifàs, Barcelona, 2007, pàgs. 403-418.
[ISBN: 978-84-475-3195-0]

(Juntament amb Isidre PUIG i SANCHIS)
CONGRÉS: Jornades d'Història de l'Art a Catalunya. L'època del Barroc i els Bonifàs
LLOC DE CELEBRACIÓ: Museu Municipal, Valls
ANY: 2006
PULICACIÓ: Bonaventura Bassegoda - Joaquim Garriga - Jordi París (eds.), L'època del Barroc i els Bonifàs, Barcelona, 2007, pàgs. 135-156.
[ISBN: 978-84-475-3195-0]

(Juntament amb Alberto VELASCO GONZÁLEZ)
CONGRÉS: VII Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues
LLOC DE CELEBRACIÓ: Casal Vinaixenc, Vinaixa
ANY: 2009
PUBLICACIÓ: VII Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, Juneda, 2011, pàgs. 217-225.
[ISBN: 978-84-938242-0-4]

(Juntament amb Elisabet Playà - Montserrat Inglès - Laura Rosell - Montserrat Ortí - Montserrat Artigau - Rosa Manote - Joan Pey)
CONGRÉS: SEM-SEA 2012, reunió científica conjunta de les societats españoles de Mineralogia (XXXII Reunió) i Argiles (XXII Reunió)
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat del País Basc, Bilbao
ANY: 2012 (27-30 de juny)
PUBLICACIÓ: Macla. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía, Bilbao, 2012, pàgs. 50-51.
[ISSN: 1885-7264]

COMUNICACIÓ: La riquesa artística de Vilagrassa i Anglesola a l'època del Renaixement (1500-1640)
CONGRÉS: XLII Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent
LLOC DE CELEBRACIÓ:
ANY: 2011 (27 de novembre)
PUBLICACIÓ: Romànic tardà a les terres de Lleida. Estudis sobre Vilagrassa, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Sant Martí de Maldà, 2013, pàgs. 203-240.
[ISBN: 978-84-616-6031-5]

COMUNICACIÓ: Jaume Rigalt (doc. 1535-1573): un escultor català errant
CONGRÉS: III Simposi Internacional del grup EMAC. Romànic i Gòtic
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Barcelona - Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona
ANY: 2012 (4 de maig)
PUBLICACIÓ: Rosa Alcoy (ed.), Art fugitiu. Estudis d'art medieval desplaçat, Barcelona, 2014, pàgs. 485-496.
[ISBN: 978-84-475-3784-6]

Pòster en congressos
(Juntament amb Monserrat Inglés – Maria Rosa Manote – Montserrat Ortí – Joan Pey – Elisabet Playà – Laura Rossell)
CONGRÉS: IX Congrés Internacional ASMOSIA (Association for the Study of Marbles and Other Stones In Antiquity)
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Tarragona, Tarragona
ANY: 2009 (8-12 de juny)


Articles (ordenats a partir de l'ICDS, MIAR-2017)
* "Escultura castellana del Renacimiento y Barroco en el Museu Nacional d'Art de Catalunya", Archivo Español de Arte, Madrid, vol. 83, núm. 329, 2010, pàgs. 86-98.

* (Juntament amb Montse JARDÍ), "Fragments gòtics d'inicis del segle XVI, procedents de Santa Maria de Bruguers (Gavà)", Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, núm. 6, 2002, pàgs. 155-156.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 27, 2008, pàgs. 776-777]

* (Juntament amb Pierluigi LEONE de CASTRIS) "Due sculture napoletane in legno intagliato e dorato al Museu Nacional d'Art de Catalunya", Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 6, vol. I, 2010, pàgs. 65-71.

* "La compra de broccatello en España para la capilla napolitana del Tesoro de San Gennaro", Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 6, vol. IV, 2013, pàgs. 123-136.

* (Juntament amb Albert MARTÍNEZ i ELCACHO), "Un encàrrec de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou a Ferrer Bassa el 1346: el Saltiri anglocatalà", Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. 23, 2015 [2016], pàgs. 63-92.


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), "Els Espinalt de Sarral i els retaules de sant Ruf i sant Agustí de la catedral de Tortosa (segle XVIII)", Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 28, 2010, pàgs. 145-164.

* "Una obra inèdita d'Isidre Espinalt (1658-1737) de Sarral. Una finesa alabastrina vers el seu germà Pau", Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 30, 2012, pàgs. 171-179.
[vegeu-ne un report:  Antoni M. MARSAL, "Documenten una marededéu com una obra de l'artista sarralenc Espinalt", Diari de Tarragona, 2012 (3 d'agost), pàg. 13]


* "Novetats al voltant de l'obra en alabastre d'Isidre Espinalt i Serra-rica", Aplec de Treballs. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 32, 2014, pàgs. 205-220.


* "Escultura a l'església cerverina de Santa Maria entre 1500 i 1750", Miscel·lània cerverina, Cervera, núm. 15, 2004, pàgs. 67-126.

* (Juntament amb Maria GARGANTÉ), "L'obra arquitectònica i escultòrica de Jaume Padró a l'església major de Cervera. Notes sobre Tomàs Padró", Miscel·lània cerverina, Cervera, núm. 15, 2004, pàgs. 127-172.


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ), "El sepulcre de Joan Girona a la Catedral de Tortosa", Taüll. Butlletí de les comissions per al patrimoni cultural dels bisbats catalans, Tarragona, núm. 30, 2010, pàgs. 25-28.
[També publicat a: Josep Alanyà, Joan-Hilari Muñoz Sebastià (eds.), Art a la catedral de Tortosa, Tortosa, 2015, pàgs. 31-36].

* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ, "Dues portalades renaixentistes bessones: Vinaròs i Sarroca", Taüll. Butlletí de les comissions per al patrimoni cultural dels bisbats catalans, Tarragona, núm. 42, 2014, pàgs. 30-32.

* "Encàrrecs artístics (1505-1517) derivats del testament de Galceran de Requesens: Barcelona, Montserrat i Palamós", Estudis del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, 34, 2015, pàgs. 225-255.

* "Escultura del Renaixement i Barroc a l'església d'Agramunt", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 16, 2003, pàgs. 147-164.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 671]

* "Obres en el convent de Bellpuig (1507-1535)", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 17, 2004, pàgs. 127-160.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàgs. 688-689]

* "Els Escarabatxeres, una família d'escultors (1656-1710)", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 18, 2005, pàgs. 145-169.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 26, 2007, pàg. 1074]

* "Escultura al Pla d'Urgell entre 1500 i 1640. Notes d'arquitectura", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 19, 2006, pàgs. 145-174.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 27, 2008, pàg. 683]

* "Apunts d'escultura del segle XVII a la Segarra i la plana de Lleida", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 20, 2007, pàgs. 157-175.

* "Postil·la a Díez de Liatzasolo: un caserío a Quipúzcoa, la seva formació aragonesa i una obra inexistent a Sanaüja", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 21, 2008, pàgs. 187-195.

* "Sobre l'antic poblat del Mor", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 21, 2008, pàgs. 9-23.

* "Obres del MNAC procedents de Poblet, Escaladei i Ciutadilla", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 23, 2009, pàgs. 183-195.
[vegeu-ne una ressenya: Roser Puig, "Notes i ressenyes bibliogràfiques", Aplec de Treballs, Montblanc, 28, 2010, pàg. 227]

* (Juntament amb Alberto VELASCO), "Noves aportacions sobre l'escola de Lleida d'escultura del segle XIV", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 24, 2010, pàgs. 175-205.

* "L'escultura del Renaixement i Barroc al MNAC. Història del fons i noves atribucions", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 25, 2011, pàgs. 305-335.

* (Juntament amb Alberto VELASCO), "Intel·lectualitat i encàrrecs artístics al segle XVIII: els erudits de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 25, 2011, pàgs. 337-359.

* (Juntament amb Alberto VELASCO), "L'escola de dibuix de la Societat Econòmica d'Amics del País a Tàrrega (1777-1781)", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 26, 2012, pàgs. 167-179.

* "Obres entre  1512 i 1550 al castell de Bellpuig. I afegiments als segles XVII i XVIII", Urtx. Revista d'humanistats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 30, 2016, pàgs. 9-33.

* "Sobre l'escultor Martí Díez de Liatzasolo (circa 1500-1583)", Locus Amoenus, Bellaterra, núm. 5, 2000-2001, pàgs. 179-194.

* "Els Grau i l'escultura del segle XVII a la Catalunya de Ponent", Locus Amoenus, Bellaterra, núm. 8, 2005-2006, pàgs. 147-163.

* "Sobre l'etimologia de Linyola i Utxafava al Pla de Mascançà", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 1, 2010, pàgs. 155-166. 

* "Sant Isidor de Quios i la seva imatge a Mollerussa (1500-1525)", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, 2, 2011, pàgs. 29-41.

* "La desaparició del lloc, del terme i del bosc de Seana", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 3, 2012, pàgs. 39-54.

* "Curiositats arquitectòniques d'època moderna al Pla d'Urgell", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 6, 2015, pàgs. 133-144.

* "Sobre Joan de Sobralde i Jeroni Xanxo, autors de les portades renaixentistes del claustre de la Seu Vella de Lleida", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 1, 1999, pàgs. 147-179.

* "El retaule de sant Francesc Xavier del Palau d'Anglesola, obra de Francesc Grau i Joan Grau II (1692-1698)", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 1, 1999, pàgs. 253-266.

* "Miniatures gòtiques a Castellnou de Seana (circa 1335)", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 3, 2001, pàgs. 249-262.
[Vegeu-ne una versió: J. Y., "Miniatures gòtiques a Castellnou de Seana (circa 1335)", Castellnou de Seana. Anuari 2015, núm. 3, Castellnou de Seana, 2016, pàgs. 2-3].

* "Notes de pintura a la Segarra calafina: Bernat Amorós (1679) i Mateu Fernández (1684)", Miscellania Aqualatensia, Igualada, núm. 15, 2013, pàgs. 89-97.

* "La trajectòria de l'escultor barroc Joan Grau", Estudis de Constantí, Contantí, núm. 27, 2011, pàgs. 55-66.
[vegeu-ne una ressenya: Josep M. GRAU i PUJOL, "Notes i ressenyes bibliogràfiques", Aplec de Treballs, Montblanc, 30, 2012, pàg. 260]

* "Els Ochando. Una família d'escultors barrocs amb lligams amb Constantí", Estudis de Constantí, Constantí, núm. 28, 2012, pàgs. 39-47.

* "Incendi i destrucció d'esglésies a la guerra civil (1936-1939), als arxiprestats de Cervera, Tàrrega i Mollerussa", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 8, 1994, pàgs. 53-61.

* "Aclariments sobre Ramon de Cardona i el seu sepulcre", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 11, 1998, pàgs. 55-70.

* "Sobre Beatriu Fernández de Córdoba (1523-1553) i la seva família", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 14, 2001, pàgs. 69-102.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 22, 2003, pàg. 974]

* "Noves dades sobre l'escultor Lluís Bonifàs i Massó (1730-1786)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 15, 2002, pàgs. 89-106.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 23/24, 2005, pàg. 769]

* "Altres retaules del segle XVII: Francesc Surget a Miralcamp (1630) i Jeroni Reguer a Sant Pere dels Arquells (1649)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 16, 2003, pàgs. 101-110.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 745]

* "El testament de Lluís II Fernández de Córdoba († 1642)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 17, 2004, pàgs. 49-82.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 690]

* "El testament d'Elfa de Perellós i de Mur (1492)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 18, 2005, pàgs. 107-113.

* "Fragments d'art: Planellas (1627) i Cellés (1757). Una nota sobre el retaule del Sant Crist de Bormio (1700-1701)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 19, 2006, pàgs. 81-90.


* "Extractes documentals per a la història de Bellpuig i la seva baronia (1338-1938)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 21, 2008, pàgs. 73-86.

* "La creu de terme gòtica de Linyola (1500-1530)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 22, 2009, pàgs. 63-74.


* "Fragments d'art bellpugenc dels segles XVII i XVIII", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 24, 2011, pàgs. 69-94.

* "Més fragments d'art bellpugenc (del segle XV al XX)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 26, 2013, pàgs. 63-86.

* "Sobre el viacrucis de Bellpuig i de Passanant. Nota ceràmica a Torregrossa" Quaderns de "El Pregoner d'Urgell"Bellpuig, núm. 27, 2014, pàgs. 79-97.

* "Sobre l'espasa del Cardona i altres fragments d'art", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 28, 2015, pàgs. 85-98.

* "Art de l'època del Renaixement a Llorenç (Sant Martí de Riucorb)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 29, 2016, pàgs. 97-118.

* (Juntament amb Claustre Augé), "El retaule del Roser de Prades de la Molsosa. Variació i complexitat d'una restauració", Oppidum. Revista Cultural del Solsonès, Solsona, núm. 14, 2016 [2017], pàgs. 109-127

* "Una imatge d'alabastre per a un retaule barroc de Poblet (1713-1715)", Podall. Publicació de cultura, patrimoni i ciències, Montblanc, núm. 1, 2011, pàgs. 7-13.

* "L'antic retaule major de l'església de Sant Feliu de Girona. Una visió de conjunt d'un retaule-reliquiari", Retrotabulum. Revista d'art medieval, 20, 2016.


Altres articles 
* "Josep Sunyer i Raurell i el retaule cerverí de l’àngel custodi", Capcorral. La revista del Museu Comarcal de Cervera, Cervera, núm. 4, 2009, pàgs. 15-18.

* "Bernat Amorós: vida i obra" i "Bernat Amorós i la Immaculada Concepció de la Paeria de Cervera", Capcorral. La revista del Museu Comarcal de Cervera, Cervera, núm. 10, 2014 [2016], pàgs. 13-14/43-47 i 52-53. 

* (Juntament amb Gabriel MARTÍN), "La portalada de llevant de l'església de Santa Maria de Palamós", Revista del Baix Empordà, Palamós, núm. 27, 2009-2010 (desembre-març), pàgs. 20-25.

* "El mausoleu i el convent de Bellpuig, joies renaixentistes de Catalunya", Cultura i paisatge, Valls, núm. 5, 2010, pàgs. 72-77.

* "L'escultor Lluís Bonifàs: una gran figura barroca", Cultura i paisatge, Valls, núm. 7, 2013, pàgs. 85-86.

* "Què va aportar Caravaggio a l'art?", Sàpiens, Badalona, núm. 122, 2012, pàg. 57.

* "Ramon Amadeu i els seus mítics pessebres", Naixement. Publicació de la Federació Catalana de Pessebristes, Barcelona, núm. 3, 2012, pàgs. 14-15.

* "Curiositats de la col·lecció: Renaixement i barroc", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2015 (25 de juny de 2015).

* "Interioritats sobre l'exposició de natures mortes del Segle d'Or", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (3 de desembre de 2015).

* "Sobre l'exposició el Divino Morales", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (23 de juny de 2016).

* "Els retaules barrocs de Prades de la Molsosa", Llobregós informatiu, Torà, núm. 73, 2015 (octubre-novembre), pàgs. 32-33.

* "Esteve Bosch i el retaule de Calaceit", Kalat-Zeyd, Calaceit, núm. 13, 2008, pàgs. 16-18.

* "Andrea Fortunato de Peregrinis, un escultor de Roma a Linyola (1601-1603)", Barret Picat, Linyola, núm. 137, 2003, pàgs. 32-35.

* "L'antic retaule major de Linyola: Francesc Rubió, Claudi Perret i Miquel Rubiol (1604)", Barret Picat, Linyola, núm. 158, 2006, pàgs. 29-31.

* "Més sobre el retaule major de Linyola (1604)", Barret Picat, Linyola, núm. 178, 2010, pàgs. 39-40.

* "Yeguas Freaks", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núms. 601-607, 609-613, 616-619, 621-622, 624-628 i 633, 2004-2006.

* "Sobre Cristòfor Despuig i la història de Catalunya", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 502-503, 2000 (setembre), pàgs. 24-25.

* "Sobre la restauració del panteó de Bellpuig", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 522, 2001 (juliol), pàgs. 29-30.

* “L’allargada ombra de Gaudí: un banc de jardí a les Garrigues”, El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 725, 2009 (21 de desembre), pàgs. 32-35.
[També publicat a: Fonoll, Juneda, 166, setembre - octubre 2009; El Terrall, Les Borges Blanques, 130 (novembre - desembre 2009) i 131 (gener - febrer 2010)].

* "Ser diferent és un problema?", Arts. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, Lleida, núm. 27, 2007, pàgs. 17-20.

* "Mascancà. Centre de Recerques del Pla d'Urgell", Arts. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, Lleida, núm. 34, 2011, pàgs. 21-24.

* "Pregó de festes de Vallverd 2012", Collverd. Revista de Vallverd, Vallverd d'Urgell, núm. 19, 2015, pàgs. 22-24.

* (Juntament amb Jordi CARRERA), "1744-1994", 250 anys de l'església parroquial, Castellnou de Seana, 1994.

* (Juntament amb Gonzalo BARÓN), "Els canvis a la fesonomia de la vila", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 99, 2007, pàgs. 24-25.

* “La façana de Cal Massot (1600-1625)”, Avenç. El Palau d’Anglesola, núm. 106, 2009, pàgs. 50-51.

* “Construcció i urbanisme al Palau d’Anglesola entre 1550 i 1700”, Avenç. El Palau d’Anglesola, núm. 107, 2010, pàg. 36.

* "Construcció i urbanisme al Palau d'Anglesola entre 1750 i 1850", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 110, 2010, pàg. 27.

* (Juntament amb Isaac YEGUAS), "Joan Robles, la deessa Ceres i l'escultura de la plaça major", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 111, 2011, pàg. 35.

* "La sangria i l'estereotip d'allò espanyol", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 113, 2011, pàg. 32.

* "Llista d'habitants, de cases i carrers de l'any 1864", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 115, 2012, p. 35.

* "Obres a l'església del Palau d'Anglesola (1429)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 122, 2013, p. 40.

* "Pere Labro. Un mestre de cases palauanglesolí d'inicis del segle XVI", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 124, 2014, p. 41.

* "Quan serà el 900 aniversari del Palau d'Anglesola? El 2018 o el 2047?", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 125, 2014, p. 49.

* "Lo diccionari palauanglesolí", Avenç. El Palau d'Anglesola, núms. 122 (p. 16), 123 (p. 15), 124 (p. 13), 125 (p. 13), 126 (p. 13), 127 (p. 13) i 128 (p. 13), 2013-2015.

* "El nom del Palau d'Anglesola en unes rajoles (1864-1900)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 130, 2015, p. 41.

* "Cal Blasió (1616-2016)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 134, 2016, p. 44.


Fitxes en exposicions, catàlegs, guies i enciclopèdies
* (juntament amb Ximo COMPANY), “Fragments del sepulcre de Lluís de Requesens”, Joan J. Busqueta - Montserrat Macià (com.), Seu Vella. L'esplendor retrobada, (catàleg de l'exposició. Lleida, Seu Vella, 19 de juny – 26 d’octubre de 2003), Lleida, 2003, pàgs. 428-432. [ISBN: 84-393-6126-2 / 84-7664-815-4]

* “206. Retaule (fragment)/Deposició. Taller de Damià Forment (atribuït)”, “208. Creu de terme (fragments) de la Desaparició. Taller de Jacques Lerault (atribuït)”, i "218. Cartel·la/Cap d'àngel. Joan Grau (atribuït)", Joaquim Calderer - Jaume Bernades (dirs.), Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg segles XVI-XX, Solsona, 2004, pàgs. 263-264, 265-266 i 270. [ISBN: 84-609-0284-6]

* “Francesc Santacruz i Artigas. Assumpta, 1679-1680”, Joan Bosch Ballbona (com.), Alba daurada. L’art del retaule a Catalunya: 1600-1780 circa, (catàleg de l'exposició. Girona, Museu d’Art, 15 de juliol – 10 de desembre de 2006, Girona, 2006, pàgs. 183-185. [ISBN: 84-393-7103-9]

* “Juan van der Hamen. Natura morta amb taula parada”, M. Margarita Cuyàs - Javier Portús (com.), Natures mortes de Sánchez Cotán a Goya. A l’entorn de la col·lecció Naseiro adquirida per al Prado, (catàleg de l'exposició. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 27 de març – 24 de juny de 2007), Barcelona, 2007, pàgs. 68-69. [ISBN: 978-84-8043-171-2]


* “Joan de Burgunya. Negativa de sant Andreu a fer sacrificis a l’ídol. Flagel·lació de sant Andreu” i “Carles Salas Viraseca. Manuel Bergaz. Batalla de Covadonga”, Cristina Mendoza - Maria Teresa Ocaña (com.), Convidats d’honor. Exposició commemorativa del 75è aniversari del MNAC, (catàleg de l'exposició. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2 de desembre de 2009 – 11 d’abril de 2010), Barcelona, 2009, pàgs. 196-201 i 228-231. [ISBN: 978-84-8043-209-2]

* “Bonifàs y Massó, Lluís”, “Enrich, Joan”, “Escarabatxeres y Rotxotxo, Jeroni”, Diccionario biográfico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 2009, vol. VIII, pàgs. 750-751; vol. XVII, pàgs. 237-238, 484-485. [ISBN: 978-84-96849563]

* "Naixement de Jesucrist, d'autoria anònima", La Peça del mes, (novembre), Sitges, 2013.
Vegeu també: http://museusdesitges.cat/ca/peca-del-mes/novembre-2013-naixement-de-jesucrist

* "94. Resurrecció" (Vicent Macip); "95. Naixement de Jesús" (V. Macip); "96. Plany sobre el Crist mort(V. Macip); "100. Mare de Déu amb Xiquet(Damià Forment); "163. Mare de Déu de Montserrat(Francesc Grau), Pulchra Magistri. L'esplendor del Maestrat a CastellóValència, 2013, pàgs. 488-493, 500-501 i 638-639. [ISBN: 978-84-482-5882-5]

* "52. Tríptico del Bautismo. Maestro de Fráncfort", Isidro G. Bango (comissari), A su imagen. Arte, cultura y religión, (Catàleg de l'exposició. Madrid, Centro Cultural de la Villa, novembre 2014 - abril 2015), Madrid, 2014, pàgs. 186-189. [ISBN: 978-84-15931-14-0]

* "Bulbena i Estrany, Eveli", F. Fontbona - B. Bassegoda (dir.), DHAC. Diccionari d'historiadors de l'art, Barcelona, 2015 [DOI: 10.2436/10.1000.01.1]

* "Madurell i Marimón, Josep Maria", F. Fontbona - B. Bassegoda (dir.), DHAC. Diccionari d'historiadors de l'art, Barcelona, 2016  [DOI: 10.2436/10.1000.01.1]

* "Retaule major del monestir de Poblet"; "Sant Sepulcre de Terrassa"; "Dormició de la Mare de Déu de La Seu d'Urgell", Francesc Fontbona (dir.), Joies del Barroc. Del Renaixement i del Vuit-cents, Barcelona, 2015, pàgs. 38-43, 44-47 i 54-55. [ISBN: 978-84-412-2421-6]

* "28. La Virgen de los Dolores. 29. Ecce Homo", "30. Ecce Homo", "56. Cristo con la cruz a cuestas", Leticia Ruiz (ed.), El divino Morales, Madrid
, 2015, pàgs. 133-136, 137-139 i 194-197. [ISBN: 978-84-8480-318-8]

* "Introducció" (p. 29-39), "Mestre de Stirling-Maxwell. Natura morta amb cistella de fruites, carabassa i raïm" (p. 42-45), "Juan van der Hamen. Card amb panera de pomes, pastanagues, poncem i taronges penjades" (p. 46-49), "Juan van der Hamen. Natura morta amb cistella de fruita" (p. 50-53), "Juan van der Hamen. Natura morta de fruites i gerra" (p. 54-57), "Juan van der Hamen. Plat de magranes" (p. 58-59), "Antonio Ponce. El mes de maig" (p. 60-63), "Agustín Logón. Natura morta de fruites i verdures" (p. 64-67), "Cercle de Francisco de Zurbarán. Natura morta amb cistelleta de prunes i tallada de meló" (p. 68-71), "Pedro de Camprobín. Plat de figues" (p. 88-91), "Pedro de Camprobín. Parella de gerros amb flors" (p. 92-95), "Biografia del Mestre de Stirling-Maxwell" (p. 101), "Biografia de Juan van der Hamen" (p. 102-103), "Biografia d'Antonio Ponce" (p. 103-104), "Biografia d'Agustín Logón" (p. 104), "Biografia de Pedro de Camprobín Passano" (p. 107-108), "Bibliografia i exposicions" (p. 111-113), Incòlume. Natures mortes del Segle d'Or, Barcelona, 2015. [ISBN: 978-84-8043-280-1]

* "Martín Bernat. Sant Jaume el Major bateja el màgic Hermògenes" (p. 80-83), "Pedro Romana. Sant Tomàs apòstol" (p. 84-87), Col·lecció Antonio Gallardo Ballart. Obres d'art romànic i gòtic, Barcelona, 2016. [ISBN: 978-84-8043-285-6]

* "Juan Ribalta. St Jerome" (p. 110-111), "Francisco Pacheco. Disembarkation of Captives Ransomed by St Peter Nolasco" (p. 120-121), "Francisco de Zurbarán. St Francis of Assisi according to Pope Nicholas V's Vision" (p. 214-215), "Francisco Rizi. The Angel freeing St Peter - The Angel before the Tomb" (p. 250-251), Roberto Contini - María López-Fanjul (coords.), El Siglo de Oro. The Age of Velázquez, Berlín, 2016. [ISBN: 978-3-88609-777-7]


Ressenyes bibliogràfiques:

* "Un reportatge sobre el sepulcre de Bellpuig a la revista FMR [R. Naldi, El reposo del guerrero]", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, 574-575, 2003 (setembre), pàgs. 33-35.


* "Maria Garganté Llanes: Arquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l'Urgell. Condicionants, artífexs i pràctica constructiva. Barcelona, 2006", Aplec de Treballs, Montblanc, 28, 2008, pàgs. 253-254.

* "Tot sobre els treballadors de la pedra", Serra d'Or, Barcelona, 667-668, 2015, pàgs. 93-94 [p. 589-590].

dissabte, 23 de juliol de 2016

El Siglo de Oro. The Age of Velázquez

Francisco de Zurbarán, Sant Francesc d'Assís
segons la visió del papa Nicolau V
El passat 1 de juliol es va inagurar a Berlín una exposició amb aquest títol. La mostra, realitzada conjuntament entre la Gemäldegalerie - Staatliche Museen de Berlín i la Kunsthalle de Munich, fa un repàs a un dels capítols més interessants de la història cultural europea del segle XVII, amb unes cent cinquanta obres mestres de diferents museus. Entre aquestes, el Museu Nacional d'Art de Catalunya ha prestat quatre obres, de les quals he fet la seva corresponent fitxa catalogràfica: el "Sant Jeroni", de Joan Ribalta; el "Desembarcament de captius redimits per sant Pere Nolasc", de Francisco Pacheco; el "Sant Francesc d'Assís segons la visió del papa Nicolau V", de Francisco de Zurbarán (vegeu foto); i "L'àngel allibera sant Pere - l'àngel davant el sepulcre", de Francisco Rizi. 

divendres, 1 de juliol de 2016

Un encàrrec de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou a Ferrer Bassa el 1346: el Saltiri anglocatalà

Ferrer Bassa, escena de saqueig i matances, fol. 103v, 1346-1348.
Biblioteca Nacional de França, París (fotografia: © M. Moleiro ed.)
Fa poques setmanes que ha vist la llum el número 23 de la revista "Miscel·lània Litúrgica Catalana" (corresponent a l'any 2015). Aquí publico, conjuntament amb l'amic pladurgellenc Albert Martínez i Elcacho, un article que aporta documentació inèdita sobre el pintor Ferrer Bassa i la il·luminació d'un llibre manuscrit a la Catalunya del segle XIV. Un treball artístic va portar-se a terme entre finals de 1346 i mitjan 1348, era un saltiri que ja estava escrit, glossat i historiat, al qual se li havien d'afegir algunes escenes. Amb aquestes premisses i altres arguments identifiquem amb el conegut Saltiri anglocatalà conservat a París. Això representa la confirmació de l'autoria i una fixació cronològica del còdex. A més, suposa identificar un promotor inesperat, un membre de la família reial, l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, una personalitat clau per entendre aquella època des d'una perspectiva catalana i europea.
Una versió del text fou publicada fa uns mesos amb el títol "L'infant Pere i Ferrer Bassa: el Saltiri anglocatalà, una obra cabdal de la miniatura gòtica catalana", dins el llibre L'infant Pere d'Aragó i d'Anjou molt graciós e savi senyor, editat per l'amic Toni Conejo. 
Vegeu una ressenya del llibre: 
Daniel PIÑOL, "Conejo, Antoni (ed.), 2015. L'infant Pere d'Aragó i d'Anjou, «molt graciós e savi senyor», Vandellòs-L'Hospitalet de l'Infant: Ajuntament, Cossetània Edicions", Svmma. Revista de Cultures Medievals, 7, 2016, p. 139-141.
Ressò a la premsa:
http://mollerussa.vilaweb.cat/noticies/dos-investigadors-del-cr-mascanca-confirmen-lautoria-duna-obra-conservada-a-paris/dimecres, 22 de juny de 2016

Art de l'època del Renaixement a Llorenç (Sant Martí de Riucorb)

Detall classicista de la campana gran
El dissabte 18 de juny ha vist la llum el número 29 de la revista bellpugenca "Quaderns de «El Pregoner d'Urgell»". Enguany hem publicat un article sobre l'art d'època moderna al nucli de Llorenç, a l'extrem meridional de la comarca de l'Urgell. Una bona part del text està dedicat a l'església, bastida en formes gòtiques de finals del segle XVI (per les voltes, per les arcades de les capelles, per la porta de la sagristia, entre altres). També analitzem dos elements que palesen influència renaixentista, com són l'espectacular campana gran (vegeu foto) i la portada. Finalment, dediquem atenció a cases de l'entorn i una creu de terme bastides entre 1580 i 1630. 

dimecres, 27 d’abril de 2016

La revista Capcorral i Bernat Amorós

Bernat Amorós, Adoració dels pastors (1685-1690), Residència Maria Janer, Cervera
El passat 21 d'abril es van presentar els números 10 i 11, corresponents als anys 2014 i 2015, de "Capcorral. La revista del Museu Comarcal de Cervera". Al número 10 (2014) apareixen dos textos meus relacionats amb el pintor barroc Bernat Amorós. Un es titula "Bernat Amorós: vida i obra", en el qual fem un repàs biogràfic de l'artista, amb l'aportació de noves dades documentals (facilitades pel Dr. Santi Torras i Tilló); també analitzem les pintures conservades, una de documentada i altres d'atribuïdes (quatre procedents de l'antiga casa de jesuïtes de Cervera i cinc més d'una casa particular de Tàrrega). L'altre text és una fitxa titulada "Bernat Amorós i la Immaculada Concepció de la Paeria de Cervera", dedicada a la magnífica obra del museu cerverí.

divendres, 22 d’abril de 2016

Obres entre 1512 i 1550 al castell de Bellpuig. I afegiments als segles XVII i XVIII

Ahir al vespre, a Tàrrega, es va presentar el número 30 de la mítica "Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell". En aquesta ocasió publico un text que aporta nova documentació sobre la construcció del castell de Bellpuig al segle XVI. A partir d’això, i de l’anàlisi d’altres escrits apareguts anteriorment, queda clar que les obres, aquelles que constitueixen el nucli principal dels vestigis conservats, foren realitzades entre 1512 i 1524, i foren dirigides pel mestre Joan Llopis. També fem un estat de la qüestió de remodelacions fetes a l’època barroca, així com una contextualització/descripció de les restes visibles a l’actualitat, i també mitjançant fotos antigues.