dissabte, 21 de juliol de 2018

RecercaLlibres
* L'escultor Damià Forment a Catalunya, Lleida, 1999. [ISBN: 84-8409-023-X]
[vegeu-ne una ressenya: Laureà PAGAROLAS, "Notes bibliogràfiques", Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, Barcelona, XVII, 1999, pàgs. 301-302]

* (Juntament amb Jaume TORRES i GROS), Recopilació de gravats, dibuixos i fotografies del mausoleu de Ramon Folch de Cardona, Bellpuig, 2000. [D.L.: L-847-2000]


* Mollerussa, Valls, 2003. [ISBN: 84-96035-15-8]

* Llibre Ver del Convent de Bellpuig, Tàrrega, 2003. [D.L.: L-1211/99]
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàgs. 688-689]

* (Juntament amb Isidre PUIG i SANCHIS), El Palau d'Anglesola. L'església de Sant Joan Baptista, El Palau d'Anglesola, 2003. [ISBN: 84-9779-014-6]

* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), Arquitectura religiosa i renaixentista a la Terra Alta: esglésies i portalades, Batea, 2007. [D.L.: T-1333/2001]

* (Juntament amb Juan Luis CAMPS JUAN i Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ), A Costa de Cretas... La iglesia parroquial y la ermita. Dos joyas de la Corona de Aragón, Tortosa, 2008. [D.L.: T-1067-2008]

[vegeu-ne una ressenya: Ramon RIBERA GASSOL, "Un sepulcre italià", L'eco de Sitges, núm. 6044, 2009 (4 d'abril), pàg. 2.]
[vegeu-ne una ressenya: Agustí ALCOBERRO, "Un mausoleu del Renaixement", Serra d'Or, Barcelona, 599, 2009 (novembre), pàgs. 75-76.]
[vegeu-ne una ressenya: Margarita M. ESTELLA, "Recensiones y bibliografia", Archivo Español de Arte, Madrid, vol. 83, núm. 329, 2010 (gener-març), pàg. 105]

* (Juntament amb Sebastià GARRALON), Joan Robles i Mateo (1899-1984). Un escultor d'imatgeria religiosa popular, Sant Martí de Maldà, 2012. [ISBN: 978-84-616-0035-9]
[vegeu-ne una ressenya: Maria GARGANTÉ, "Ressenyes", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 5, 2014, pàg. 177.

* La glòria del marbre a Montserrat. Els sepulcres renaixentistes de Joan d'Aragó, Bernat de Vilamarí i Benet de Tocco, Barcelona, 2012. [ISBN: 978-84-9883-528-1]

* Ramon Amadeu: 200 anys de la seva estada a Olot (1809-1814), Olot, 2012. [D.L.: GI. 1768-2012]
[vegeu-ne una ressenya: Josep MURLÀ, "L'Amadeu d'Olot, una altra vegada", Comarca d'Olot, núm. 1673, 2013 (10 de gener), pàgs. 21-24]


Capítols de llibre
* "El timpà de la porta dels Apòstols de la Seu Vella de Lleida", Joan J. Busqueta - M. Esther Balasch (a cura de), Manuel de Montsuar degà de Lleida i president de la Generalitat de Catalunya (Societat, Política i mecenatge cultural a la Catalunya del segle XV), Lleida, 1994, pàgs. 121-142. [ISBN: 84-7935-238-8]

* "El patrimoni artístic", Isidor Cònsul et alii, Llibre de Bellpuig. Una història gràfica, Bellpuig, 2007, pàgs. 80-125. [D.L.: L-610-2007]

* "Gil Morlanes el vell a Poblet" i "L'escultura gòtica al voltant de 1500", M. Rosa Manote - Rosa M. Terés (a cura de), L'art gòtic a Catalunya. Escultura, II (De la plenitud a les darreres influències foranes), Barcelona, 2007, pàgs. 302-315 [302-305 i 306-315]. [ISBN: 978-84-412-0893-3]

* (Juntament amb Isidre PUIG SANCHIS i Ximo COMPANY CLIMENT), "La plàstica del Renaixement i del Barroc a les terres de Lleida", Ximo Company (coord.), Arrels cristianes. Presència i significació del cristianisme en la història i la societat de Lleida, vol. III (L'època moderna. Segles XVI-XVIII), Lleida, 2007, pàgs. 467-492. [ISBN: 978-84-9779-539-5]

* "Pintura e escultura aranesa des sègles XVI, XVII e XVIII", Pèir Còts Casanha (coord.), Miscellanèa en Aumenatge a Melquíades Calzado de Castro «Damb eth còr aranés», Vielha, 2010, pàgs. 409-441. [ISBN: 978-84-9779-948-5]

* "L'escultura de la catedral de Tortosa a la ratlla del 1500", "L'escultura d'època moderna", i "El pintor Joan de Burgunya", J. Vidal - J. À. Carbonell (coords.), Art i cultura, (Història de les Terres de l'Ebre, V), Tortosa, 2010, pàgs. 82-83, 201-211 i 227-228. [ISBN: 978-84-92673-18-6]

* (Juntament amb Jacobo Vidal i Franquet), "El cor de la catedral de Tortosa" i "Algunes dades sobre el conjunt dels Reials Col·legis", J. Vidal - J. À. Carbonell (coords.), Art i cultura, (Història de les Terres de l'Ebre, V), Tortosa, 2010, pàgs. 186-190 i 212-213. [ISBN: 978-84-92673-18-6]

* "Escultura, orfebreria i vidre a l'església de Linyola", E. Mestre - M. Garganté - J. Yeguas, L'església de Linyola, Linyola, 2012, pàgs. 95-123. [ISBN: 978-84-695-3199-0]

* "El pas de l'estil gòtic a les formes renaixentistes en les arts plàstiques catalanes (segle XVI)", Història i ciència al servei de l'estudi del moble. Caixes policromades i altres mobles del segle XVI, Barcelona, 2014, pàgs. 9-14. [ISBN: 978-84-9850-552-8]

* "Els retaules i la decoració escultòrica de l'església", Joan-Hilari Muñoz i Sebastià (ed.), La construcció del convent franciscà de Jesús (1732-1792). Els fonaments d'un poble, Tortosa, 2014, pàgs. 139-159. [D.L.: T 1.840-2014]

* "Pau Viala i Queraltó (1665/1670-1745), escultor i pagès de Tàrrega", F. Ruiz Quesada (coord.), Viatges a la bellesa. Miscel·lània homenatge a Maria Rosa Manote i Clivilles, Barcelona, 2015, pàgs. 247-255.

* (Juntament amb Albert Martínez i Elcacho, "L'infant Pere i Ferrer Bassa: el Saltiri anglocatalà, una obra cabdal de la miniatura gòtica catalana", T. Conejo (ed.), L'infant Pere d'Aragó i d'Anjou "molt graciós e savi senyor", L'Hospitalet de l'Infant, 2015, pàgs. 265-283.

"L'escultura de les trones", Joan-Hilari Muñoz i Sebastià (ed.), Art a la catedral de Tortosa, vol. II, Tortosa, 2017, pàgs. 39-52.

* "Hònts e modèls deth Mestre d'Adam e Èva en Unha (entath torn de 1611)", 1616 Ordinacions. Pragmatica e edictes reiaus dera Val d'Aran. Juan Francisco de Gracia, Vielha, 2017, pàgs. 47-51.


Pròleg de llibre
* "Pròleg", Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ, El retaule del Nom de Jesús. L'esplendor del Renaixement a la catedral de Tortosa, Tortosa, 2016, pàgs. 5-10. [D.L.: T-849-2016]


Comissariat d'exposicions
Títol: Ramon Amadeu: 200 anys de la seva estada a Olot (1809-1814)
Lloc: Museu dels Sants, Olot
Dates: 1 de desembre de 2012 - 3 de març de 2013
Organitzadors: Mostra de Pessebres a Olot, Museus d'Olot, Museu Nacional d'Art de Catalunya

Títol: Incòlume. Natures mortes del Segle d'Or
Lloc: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Dates: 8 d'octubre de 2015 - 28 de febrer de 2016


Ponències en congressos
CONGRÉS: Roma española. España y el crisol de la cultura europea en la Edad Moderna
LLOC DE CELEBRACIÓ: Academia de España, San Pietro in Montorio, Roma
ANY: 8-12 de maig de 2007
PUBLICACIÓ: Carlos J. Hernando (coord.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, (Actas del Congreso), Madrid, 2007, pàgs. 297-321.
CONGRÉS: Il Maestro di Castelsardo e i retabli tra tardo ‘400 e inizi ‘500
LLOC DE CELEBRACIÓ:Università degli Studi di Cagliari, Càller
ANY: 13-14 de desembre de 2012
PUBLICACIÓ: Alessandra Pasolini (a cura di), I retabli sardo-catalani dalla fine del XV agli inizi del XVI secolo e il Maestro di Castelsardo. Atti dell Giornate di Studio, Càller, 2013, pàgs. 141-150.
[ISBN: 88-7593-009-0]

Comunicacions en congressos i jornades
COMUNICACIÓ: El concili provincial visigòtic de Lleida en el 546
CONGRÉS: I Congrés d'Història de l'Església Catalana, des dels orígens fins ara
LLOC DE CELEBRACIÓ: Seminari, Solsona
ANY: 1993
PULICACIÓ: Analecta Sacra Tarraconensia, Barcelona, 67, vol. 2, 1994, pàgs. 525-535.
[ISSN: 0304-4300]

CONGRÉS: IV Congrés d'Història Moderna de Catalunya
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Barcelona, Barcelona
ANY: 1998
PULICACIÓ: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, Barcelona, 18-I, 1998, pàgs. 349-361.
[ISSN: 0211-9587]
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 20, 2001, pàg. 976]

CONGRÉS: III Col·loqui sobre l'Art i Cultura a l'època del Renaixement
LLOC DE CELEBRACIÓ: Reials Col·legis, Tortosa
ANY: 1999
PULICACIÓ: Actes del I, II i III Col·loquis sobre Art i Cultura a l'època del Renaixement a la Corona d'Aragó, (Tortosa, 1996-1999), Tortosa, 2000, pàgs. 325-343.
[D.L.: T.-1.149-2000]

CONGRÉS: IV Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues
LLOC DE CELEBRACIÓ: Centre d'Estudis Local, El Vilosell
ANY: 2003 (setembre)
PULICACIÓ: IV Trobada d'Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, Les Borges Blanques, 2004, pàgs. 321-324.
[ISBN: 84-609-2745-8]

CONGRÉS: Jornades d'Història de l'Art a Catalunya. L'època del Barroc i els Bonifàs
LLOC DE CELEBRACIÓ: Museu Municipal, Valls
ANY: 2006
PULICACIÓ: Bonaventura Bassegoda - Joaquim Garriga - Jordi París (eds.), L'època del Barroc i els Bonifàs, Barcelona, 2007, pàgs. 403-418.
[ISBN: 978-84-475-3195-0]

(Juntament amb Isidre PUIG i SANCHIS)
CONGRÉS: Jornades d'Història de l'Art a Catalunya. L'època del Barroc i els Bonifàs
LLOC DE CELEBRACIÓ: Museu Municipal, Valls
ANY: 2006
PULICACIÓ: Bonaventura Bassegoda - Joaquim Garriga - Jordi París (eds.), L'època del Barroc i els Bonifàs, Barcelona, 2007, pàgs. 135-156.
[ISBN: 978-84-475-3195-0]

(Juntament amb Alberto VELASCO GONZÁLEZ)
CONGRÉS: VII Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues
LLOC DE CELEBRACIÓ: Casal Vinaixenc, Vinaixa
ANY: 2009
PUBLICACIÓ: VII Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues, Juneda, 2011, pàgs. 217-225.
[ISBN: 978-84-938242-0-4]

(Juntament amb Elisabet Playà - Montserrat Inglès - Laura Rosell - Montserrat Ortí - Montserrat Artigau - Rosa Manote - Joan Pey)
CONGRÉS: SEM-SEA 2012, reunió científica conjunta de les societats españoles de Mineralogia (XXXII Reunió) i Argiles (XXII Reunió)
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat del País Basc, Bilbao
ANY: 2012 (27-30 de juny)
PUBLICACIÓ: Macla. Revista de la Sociedad Española de Mineralogía, Bilbao, 2012, pàgs. 50-51.
[ISSN: 1885-7264]

COMUNICACIÓ: La riquesa artística de Vilagrassa i Anglesola a l'època del Renaixement (1500-1640)
CONGRÉS: XLII Jornada de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent
LLOC DE CELEBRACIÓ:
ANY: 2011 (27 de novembre)
PUBLICACIÓ: Romànic tardà a les terres de Lleida. Estudis sobre Vilagrassa, Grup de Recerques de les Terres de Ponent, Sant Martí de Maldà, 2013, pàgs. 203-240.
[ISBN: 978-84-616-6031-5]

COMUNICACIÓ: Jaume Rigalt (doc. 1535-1573): un escultor català errant
CONGRÉS: III Simposi Internacional del grup EMAC. Romànic i Gòtic
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Barcelona - Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona
ANY: 2012 (4 de maig)
PUBLICACIÓ: Rosa Alcoy (ed.), Art fugitiu. Estudis d'art medieval desplaçat, Barcelona, 2014, pàgs. 485-496.
[ISBN: 978-84-475-3784-6]

Pòster en congressos
(Juntament amb Monserrat Inglés – Maria Rosa Manote – Montserrat Ortí – Joan Pey – Elisabet Playà – Laura Rossell)
CONGRÉS: IX Congrés Internacional ASMOSIA (Association for the Study of Marbles and Other Stones In Antiquity)
LLOC DE CELEBRACIÓ: Universitat de Tarragona, Tarragona
ANY: 2009 (8-12 de juny)


Articles (ordenats a partir de l'ICDS, MIAR-2017)
* "Escultura castellana del Renacimiento y Barroco en el Museu Nacional d'Art de Catalunya", Archivo Español de Arte, Madrid, vol. 83, núm. 329, 2010, pàgs. 86-98.

* (Juntament amb Montse JARDÍ), "Fragments gòtics d'inicis del segle XVI, procedents de Santa Maria de Bruguers (Gavà)", Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Barcelona, núm. 6, 2002, pàgs. 155-156.

[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 27, 2008, pàgs. 776-777]

* (Juntament amb Pierluigi LEONE de CASTRIS) "Due sculture napoletane in legno intagliato e dorato al Museu Nacional d'Art de Catalunya", Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 6, vol. I, 2010, pàgs. 65-71.

* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), "La compra de broccatello en España para la capilla napolitana del Tesoro de San Gennaro", Napoli Nobilissima, Nàpols, serie 6, vol. IV, 2013, pàgs. 123-136.

* (Juntament amb Albert MARTÍNEZ i ELCACHO), "Un encàrrec de l'infant Pere d'Aragó i d'Anjou a Ferrer Bassa el 1346: el Saltiri anglocatalà", Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. 23, 2015 [2016], pàgs. 63-92.


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), "Els Espinalt de Sarral i els retaules de sant Ruf i sant Agustí de la catedral de Tortosa (segle XVIII)", Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 28, 2010, pàgs. 145-164.

* "Una obra inèdita d'Isidre Espinalt (1658-1737) de Sarral. Una finesa alabastrina vers el seu germà Pau", Aplec de Treballs. Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 30, 2012, pàgs. 171-179.
[vegeu-ne un report:  Antoni M. MARSAL, "Documenten una marededéu com una obra de l'artista sarralenc Espinalt", Diari de Tarragona, 2012 (3 d'agost), pàg. 13]


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ i SEBASTIÀ), "Novetats al voltant de l'obra en alabastre d'Isidre Espinalt i Serra-rica", Aplec de Treballs. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 32, 2014, pàgs. 205-220.

* (Juntament amb Damià AMORÓS i ALBAREDA), "Andreu Ramírez i l'escultura pobletana a final del segle XVI", Aplec de Treballs. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 35, 2017, pàgs. 221-242.

* (Juntament amb Damià AMORÓS i ALBAREDA), "El Mestre del Tallat: un escultor al voltant del 1500 actiu al Monestir de Poblet, Castell de Solivella i Santuari del Tallat", Aplec de Treballs. Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, Montblanc, núm. 36, 2018, pàgs. 189-205.


* "Escultura a l'església cerverina de Santa Maria entre 1500 i 1750", Miscel·lània cerverina, Cervera, núm. 15, 2004, pàgs. 67-126.

* (Juntament amb Maria GARGANTÉ), "L'obra arquitectònica i escultòrica de Jaume Padró a l'església major de Cervera. Notes sobre Tomàs Padró", Miscel·lània cerverina, Cervera, núm. 15, 2004, pàgs. 127-172.


* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ), "El sepulcre de Joan Girona a la Catedral de Tortosa", Taüll. Butlletí de les comissions per al patrimoni cultural dels bisbats catalans, Tarragona, núm. 30, 2010, pàgs. 25-28.
[També publicat a: Josep Alanyà, Joan-Hilari Muñoz Sebastià (eds.), Art a la catedral de Tortosa, Tortosa, 2015, pàgs. 31-36].

* (Juntament amb Joan-Hilari MUÑOZ SEBASTIÀ, "Dues portalades renaixentistes bessones: Vinaròs i Sarroca", Taüll. Butlletí de les comissions per al patrimoni cultural dels bisbats catalans, Tarragona, núm. 42, 2014, pàgs. 30-32.

* "Encàrrecs artístics (1505-1517) derivats del testament de Galceran de Requesens: Barcelona, Montserrat i Palamós", Estudis del Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, 34, 2015, pàgs. 225-255.

* "Escultura del Renaixement i Barroc a l'església d'Agramunt", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 16, 2003, pàgs. 147-164.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 671]

* "Obres en el convent de Bellpuig (1507-1535)", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 17, 2004, pàgs. 127-160.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàgs. 688-689]

* "Els Escarabatxeres, una família d'escultors (1656-1710)", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 18, 2005, pàgs. 145-169.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 26, 2007, pàg. 1074]

* "Escultura al Pla d'Urgell entre 1500 i 1640. Notes d'arquitectura", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 19, 2006, pàgs. 145-174.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 27, 2008, pàg. 683]

* "Apunts d'escultura del segle XVII a la Segarra i la plana de Lleida", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 20, 2007, pàgs. 157-175.

* "Postil·la a Díez de Liatzasolo: un caserío a Quipúzcoa, la seva formació aragonesa i una obra inexistent a Sanaüja", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 21, 2008, pàgs. 187-195.

* "Sobre l'antic poblat del Mor", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 21, 2008, pàgs. 9-23.

* "Obres del MNAC procedents de Poblet, Escaladei i Ciutadilla", Urtx. Revista cultural de l'Urgell, Tàrrega, núm. 23, 2009, pàgs. 183-195.
[vegeu-ne una ressenya: Roser Puig, "Notes i ressenyes bibliogràfiques", Aplec de Treballs, Montblanc, 28, 2010, pàg. 227]

* (Juntament amb Alberto VELASCO), "Noves aportacions sobre l'escola de Lleida d'escultura del segle XIV", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 24, 2010, pàgs. 175-205.

* "L'escultura del Renaixement i Barroc al MNAC. Història del fons i noves atribucions", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 25, 2011, pàgs. 305-335.

* (Juntament amb Alberto VELASCO), "Intel·lectualitat i encàrrecs artístics al segle XVIII: els erudits de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 25, 2011, pàgs. 337-359.

* (Juntament amb Alberto VELASCO), "L'escola de dibuix de la Societat Econòmica d'Amics del País a Tàrrega (1777-1781)", Urtx. Revista d'humanitats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 26, 2012, pàgs. 167-179.

* "Obres entre  1512 i 1550 al castell de Bellpuig. I afegiments als segles XVII i XVIII", Urtx. Revista d'humanistats de l'Urgell, Tàrrega, núm. 30, 2016, pàgs. 9-33.

* "Sobre l'escultor Martí Díez de Liatzasolo (circa 1500-1583)", Locus Amoenus, Bellaterra, núm. 5, 2000-2001, pàgs. 179-194.

* "Els Grau i l'escultura del segle XVII a la Catalunya de Ponent", Locus Amoenus, Bellaterra, núm. 8, 2005-2006, pàgs. 147-163.

* "Sobre l'etimologia de Linyola i Utxafava al Pla de Mascançà", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 1, 2010, pàgs. 155-166. 

* "Sant Isidor de Quios i la seva imatge a Mollerussa (1500-1525)", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, 2, 2011, pàgs. 29-41.

* "La desaparició del lloc, del terme i del bosc de Seana", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 3, 2012, pàgs. 39-54.

* "Curiositats arquitectòniques d'època moderna al Pla d'Urgell", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 6, 2015, pàgs. 133-144.

* (Juntament amb Irene BARÓN), "La Boira Turística de Ponent: una nova experiència en el sector turístic", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, núm. 8, 2017, pàgs. 17-22.

* "D'Utxafava i Les Novelles a Vila-sana. Crònica d'un procés d'independència (1895-1933)", Mascançà. Revista d'Estudis del Pla d'Urgell, Mollerussa, 8, 2018, pàgs. 169-179. 

* "Sobre Joan de Sobralde i Jeroni Xanxo, autors de les portades renaixentistes del claustre de la Seu Vella de Lleida", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 1, 1999, pàgs. 147-179.

* "El retaule de sant Francesc Xavier del Palau d'Anglesola, obra de Francesc Grau i Joan Grau II (1692-1698)", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 1, 1999, pàgs. 253-266.

* "Miniatures gòtiques a Castellnou de Seana (circa 1335)", Seu Vella. Anuari d'història i cultura, Lleida, núm. 3, 2001, pàgs. 249-262.
[Vegeu-ne una versió: J. Y., "Miniatures gòtiques a Castellnou de Seana (circa 1335)", Castellnou de Seana. Anuari 2015, núm. 3, Castellnou de Seana, 2016, pàgs. 2-3].

* "Notes de pintura a la Segarra calafina: Bernat Amorós (1679) i Mateu Fernández (1684)", Miscellania Aqualatensia, Igualada, núm. 15, 2013, pàgs. 89-97.

* "La trajectòria de l'escultor barroc Joan Grau", Estudis de Constantí, Contantí, núm. 27, 2011, pàgs. 55-66.
[vegeu-ne una ressenya: Josep M. GRAU i PUJOL, "Notes i ressenyes bibliogràfiques", Aplec de Treballs, Montblanc, 30, 2012, pàg. 260]

* "Els Ochando. Una família d'escultors barrocs amb lligams amb Constantí", Estudis de Constantí, Constantí, núm. 28, 2012, pàgs. 39-47.

* "Incendi i destrucció d'esglésies a la guerra civil (1936-1939), als arxiprestats de Cervera, Tàrrega i Mollerussa", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 8, 1994, pàgs. 53-61.

* "Aclariments sobre Ramon de Cardona i el seu sepulcre", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 11, 1998, pàgs. 55-70.

* "Sobre Beatriu Fernández de Córdoba (1523-1553) i la seva família", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 14, 2001, pàgs. 69-102.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 22, 2003, pàg. 974]

* "Noves dades sobre l'escultor Lluís Bonifàs i Massó (1730-1786)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 15, 2002, pàgs. 89-106.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 23/24, 2005, pàg. 769]

* "Altres retaules del segle XVII: Francesc Surget a Miralcamp (1630) i Jeroni Reguer a Sant Pere dels Arquells (1649)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 16, 2003, pàgs. 101-110.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 745]

* "El testament de Lluís II Fernández de Córdoba († 1642)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 17, 2004, pàgs. 49-82.
[vegeu-ne un report: Josep PERARNAU i ESPELT, "Notícies bibliogràfiques", Arxiu de Textos Catalans Antics, Barcelona, 25, 2006, pàg. 690]

* "El testament d'Elfa de Perellós i de Mur (1492)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 18, 2005, pàgs. 107-113.

* "Fragments d'art: Planellas (1627) i Cellés (1757). Una nota sobre el retaule del Sant Crist de Bormio (1700-1701)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 19, 2006, pàgs. 81-90.


* "Extractes documentals per a la història de Bellpuig i la seva baronia (1338-1938)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 21, 2008, pàgs. 73-86.

* "La creu de terme gòtica de Linyola (1500-1530)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 22, 2009, pàgs. 63-74.


* "Fragments d'art bellpugenc dels segles XVII i XVIII", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 24, 2011, pàgs. 69-94.

* "Més fragments d'art bellpugenc (del segle XV al XX)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 26, 2013, pàgs. 63-86.

* "Sobre el viacrucis de Bellpuig i de Passanant. Nota ceràmica a Torregrossa" Quaderns de "El Pregoner d'Urgell"Bellpuig, núm. 27, 2014, pàgs. 79-97.

* "Sobre l'espasa del Cardona i altres fragments d'art", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 28, 2015, pàgs. 85-98.

* "Art de l'època del Renaixement a Llorenç (Sant Martí de Riucorb)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 29, 2016, pàgs. 97-118.

* "Testament de Ferran de Cardona-Anglesola i Requesens (1543)", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 30, 2017, pàgs. 75-98.

* "Ramon de Cardona-Anglesola: el seu testament (1522) i els seus retrats. Una nota sobre Joan Llopis al santuari del Tallat", Quaderns de "El Pregoner d'Urgell", Bellpuig, núm. 31, 2018, pàgs. 79-98.

* (Juntament amb Claustre Augé), "El retaule del Roser de Prades de la Molsosa. Variació i complexitat d'una restauració", Oppidum. Revista Cultural del Solsonès, Solsona, núm. 14, 2016 [2017], pàgs. 109-127.

* (Juntament amb Damià Amorós), "Un calvario inédito de Juan de Juanes en el monasterio de Poblet", Ars Magazine, Madrid, 39, 2018, pàgs. 142-143.

* "Una imatge d'alabastre per a un retaule barroc de Poblet (1713-1715)", Podall. Publicació de cultura, patrimoni i ciències, Montblanc, núm. 1, 2011, pàgs. 7-13.

* "L'antic retaule major de l'església de Sant Feliu de Girona. Una visió de conjunt d'un retaule-reliquiari", Retrotabulum. Revista d'art medieval, núm. 20, 2016, pàgs. 1-120.


Altres articles 
* "Josep Sunyer i Raurell i el retaule cerverí de l’àngel custodi", Capcorral. La revista del Museu Comarcal de Cervera, Cervera, núm. 4, 2009, pàgs. 15-18.

* "Bernat Amorós: vida i obra" i "Bernat Amorós i la Immaculada Concepció de la Paeria de Cervera", Capcorral. La revista del Museu Comarcal de Cervera, Cervera, núm. 10, 2014 [2016], pàgs. 13-14/43-47 i 52-53. 

* (Juntament amb Gabriel MARTÍN), "La portalada de llevant de l'església de Santa Maria de Palamós", Revista del Baix Empordà, Palamós, núm. 27, 2009-2010 (desembre-març), pàgs. 20-25.

* "El mausoleu i el convent de Bellpuig, joies renaixentistes de Catalunya", Cultura i paisatge a la ruta del Cister, Valls, núm. 5, 2010, pàgs. 72-77.

* "L'escultor Lluís Bonifàs: una gran figura barroca", Cultura i paisatge a la ruta del Cister, Valls, núm. 7, 2013, pàgs. 85-86.

* "Un model artístic fent La Ruta del Cister: creus de terme entre 1575 i 1590", Cultura i paisatge a la ruta del Cister, Valls, núm. 11, 2018, pàgs. 82-85.

* "Què va aportar Caravaggio a l'art?", Sàpiens, Badalona, núm. 122, 2012, pàg. 57.

* "Ramon Amadeu i els seus mítics pessebres", Naixement. Publicació de la Federació Catalana de Pessebristes, Barcelona, núm. 3, 2012, pàgs. 14-15.

* "Curiositats de la col·lecció: Renaixement i barroc", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya, 2015 (25 de juny de 2015).

* "Interioritats sobre l'exposició de natures mortes del Segle d'Or", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (3 de desembre de 2015).

* "Sobre l'exposició el Divino Morales", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (23 de juny de 2016).

* "Damià Forment i la Dormició de la Mare de Déu", Blog del Museu Nacional d'Art de Catalunya (28 de juny de 2018).

* "Els retaules barrocs de Prades de la Molsosa", Llobregós informatiu, Torà, núm. 73, 2015 (octubre-novembre), pàgs. 32-33.

* "Esteve Bosch i el retaule de Calaceit", Kalat-Zeyd, Calaceit, núm. 13, 2008, pàgs. 16-18.

* "Andrea Fortunato de Peregrinis, un escultor de Roma a Linyola (1601-1603)", Barret Picat, Linyola, núm. 137, 2003, pàgs. 32-35.

* "L'antic retaule major de Linyola: Francesc Rubió, Claudi Perret i Miquel Rubiol (1604)", Barret Picat, Linyola, núm. 158, 2006, pàgs. 29-31.

* "Més sobre el retaule major de Linyola (1604)", Barret Picat, Linyola, núm. 178, 2010, pàgs. 39-40.

* "Yeguas Freaks", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núms. 601-607, 609-613, 616-619, 621-622, 624-628 i 633, 2004-2006.

* "Sobre Cristòfor Despuig i la història de Catalunya", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 502-503, 2000 (setembre), pàgs. 24-25.

* "Sobre la restauració del panteó de Bellpuig", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 522, 2001 (juliol), pàgs. 29-30.

* “L’allargada ombra de Gaudí: un banc de jardí a les Garrigues”, El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, núm. 725, 2009 (21 de desembre), pàgs. 32-35.
[També publicat a: Fonoll, Juneda, 166, setembre - octubre 2009; El Terrall, Les Borges Blanques, 130 (novembre - desembre 2009) i 131 (gener - febrer 2010)].

* "Ser diferent és un problema?", Arts. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, Lleida, núm. 27, 2007, pàgs. 17-20.

* "Mascancà. Centre de Recerques del Pla d'Urgell", Arts. Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, Lleida, núm. 34, 2011, pàgs. 21-24.

* "Pregó de festes de Vallverd 2012", Collverd. Revista de Vallverd, Vallverd d'Urgell, núm. 19, 2015, pàgs. 22-24.

* (Juntament amb Jordi CARRERA), "1744-1994", 250 anys de l'església parroquial, Castellnou de Seana, 1994.

* (Juntament amb Gonzalo BARÓN), "Els canvis a la fesonomia de la vila", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 99, 2007, pàgs. 24-25.

* “La façana de Cal Massot (1600-1625)”, Avenç. El Palau d’Anglesola, núm. 106, 2009, pàgs. 50-51.

* “Construcció i urbanisme al Palau d’Anglesola entre 1550 i 1700”, Avenç. El Palau d’Anglesola, núm. 107, 2010, pàg. 36.

* "Construcció i urbanisme al Palau d'Anglesola entre 1750 i 1850", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 110, 2010, pàg. 27.

* (Juntament amb Isaac YEGUAS), "Joan Robles, la deessa Ceres i l'escultura de la plaça major", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 111, 2011, pàg. 35.

* "La sangria i l'estereotip d'allò espanyol", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 113, 2011, pàg. 32.

* "Llista d'habitants, de cases i carrers de l'any 1864", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 115, 2012, p. 35.

* "Obres a l'església del Palau d'Anglesola (1429)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 122, 2013, p. 40.

* "Pere Labro. Un mestre de cases palauanglesolí d'inicis del segle XVI", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 124, 2014, p. 41.

* "Quan serà el 900 aniversari del Palau d'Anglesola? El 2018 o el 2047?", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 125, 2014, p. 49.

* "Lo diccionari palauanglesolí", Avenç. El Palau d'Anglesola, núms. 122 (p. 16), 123 (p. 15), 124 (p. 13), 125 (p. 13), 126 (p. 13), 127 (p. 13) i 128 (p. 13), 2013-2015.

* "El nom del Palau d'Anglesola en unes rajoles (1864-1900)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 130, 2015, p. 41.

* "Cal Blasió (1616-2016)", Avenç. El Palau d'Anglesola, núm. 134, 2016, p. 44.

* "Abeuradors o regates en un carrer (rere cal Massot)", Avenç. El Palau d'Anglesola, 140, 2018, p. 44.


Fitxes en exposicions, catàlegs, guies i enciclopèdies
* (juntament amb Ximo COMPANY), “Fragments del sepulcre de Lluís de Requesens”, Joan J. Busqueta - Montserrat Macià (com.), Seu Vella. L'esplendor retrobada, (catàleg de l'exposició. Lleida, Seu Vella, 19 de juny – 26 d’octubre de 2003), Lleida, 2003, pàgs. 428-432. [ISBN: 84-393-6126-2 / 84-7664-815-4]

* “206. Retaule (fragment)/Deposició. Taller de Damià Forment (atribuït)”, “208. Creu de terme (fragments) de la Desaparició. Taller de Jacques Lerault (atribuït)”, i "218. Cartel·la/Cap d'àngel. Joan Grau (atribuït)", Joaquim Calderer - Jaume Bernades (dirs.), Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Catàleg segles XVI-XX, Solsona, 2004, pàgs. 263-264, 265-266 i 270. [ISBN: 84-609-0284-6]


* "El mausoleu de Bellpuig (l'Urgell)", Jordi Casanovas - Francesc Quílez (com.), El viatge a Espanya d'Alexandre de Laborde (1806-1820). Dibuixos preparatoris, Barcelona, 2005, pàgs. 176-178. [ISBN: 84-8043-161-X]

* “Francesc Santacruz i Artigas. Assumpta, 1679-1680”, Joan Bosch Ballbona (com.), Alba daurada. L’art del retaule a Catalunya: 1600-1780 circa, (catàleg de l'exposició. Girona, Museu d’Art, 15 de juliol – 10 de desembre de 2006, Girona, 2006, pàgs. 183-185. [ISBN: 84-393-7103-9]

* “Juan van der Hamen. Natura morta amb taula parada”, M. Margarita Cuyàs - Javier Portús (com.), Natures mortes de Sánchez Cotán a Goya. A l’entorn de la col·lecció Naseiro adquirida per al Prado, (catàleg de l'exposició. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 27 de març – 24 de juny de 2007), Barcelona, 2007, pàgs. 68-69. [ISBN: 978-84-8043-171-2]


* “Joan de Burgunya. Negativa de sant Andreu a fer sacrificis a l’ídol. Flagel·lació de sant Andreu” i “Carles Salas Viraseca. Manuel Bergaz. Batalla de Covadonga”, Cristina Mendoza - Maria Teresa Ocaña (com.), Convidats d’honor. Exposició commemorativa del 75è aniversari del MNAC, (catàleg de l'exposició. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2 de desembre de 2009 – 11 d’abril de 2010), Barcelona, 2009, pàgs. 196-201 i 228-231. [ISBN: 978-84-8043-209-2]

* “Bonifàs y Massó, Lluís”, “Enrich, Joan”, “Escarabatxeres y Rotxotxo, Jeroni”, "Díez de Liatzasolo, Martí", "Fortunato de Peregrinis, Andrea", "Huguet Peres, Gaspar", "Padró i Cots, Jaume", "Perret, Claudi", "Puig, Francesc", "Rubió, Francesc", "Rubió, Jaume", "Sala, Andreu", "Tours, Joan de", Diccionario biográfico Español, Real Academia de la Historia, Madrid, 2009, vol. VIII, pàgs. 750-751; vol. XVII, pàgs. 237-238, 484-485, etc. [ISBN: 978-84-96849563]

* "Naixement de Jesucrist, d'autoria anònima", La Peça del mes, (novembre), Sitges, 2013.
Vegeu també: http://museusdesitges.cat/ca/peca-del-mes/novembre-2013-naixement-de-jesucrist

* "94. Resurrecció" (Vicent Macip); "95. Naixement de Jesús" (V. Macip); "96. Plany sobre el Crist mort(V. Macip); "100. Mare de Déu amb Xiquet(Damià Forment); "163. Mare de Déu de Montserrat(Francesc Grau), Pulchra Magistri. L'esplendor del Maestrat a CastellóValència, 2013, pàgs. 488-493, 500-501 i 638-639. [ISBN: 978-84-482-5882-5]

* "52. Tríptico del Bautismo. Maestro de Fráncfort", Isidro G. Bango (comissari), A su imagen. Arte, cultura y religión, (Catàleg de l'exposició. Madrid, Centro Cultural de la Villa, novembre 2014 - abril 2015), Madrid, 2014, pàgs. 186-189. [ISBN: 978-84-15931-14-0]

* "Bulbena i Estrany, Eveli", F. Fontbona - B. Bassegoda (dir.), DHAC. Diccionari d'historiadors de l'art, Barcelona, 2015 [DOI: 10.2436/10.1000.01.1]

* "Madurell i Marimón, Josep Maria", F. Fontbona - B. Bassegoda (dir.), DHAC. Diccionari d'historiadors de l'art, Barcelona, 2016  [DOI: 10.2436/10.1000.01.1]

* "Retaule major del monestir de Poblet"; "Sant Sepulcre de Terrassa"; "Dormició de la Mare de Déu de La Seu d'Urgell", Francesc Fontbona (dir.), Joies del Barroc. Del Renaixement i del Vuit-cents, Barcelona, 2015, pàgs. 38-43, 44-47 i 54-55. [ISBN: 978-84-412-2421-6]

* "28. La Virgen de los Dolores. 29. Ecce Homo", "30. Ecce Homo", "56. Cristo con la cruz a cuestas", Leticia Ruiz (ed.), El divino Morales, Madrid
, 2015, pàgs. 133-136, 137-139 i 194-197. [ISBN: 978-84-8480-318-8]

* "Introducció" (p. 29-39), "Mestre de Stirling-Maxwell. Natura morta amb cistella de fruites, carabassa i raïm" (p. 42-45), "Juan van der Hamen. Card amb panera de pomes, pastanagues, poncem i taronges penjades" (p. 46-49), "Juan van der Hamen. Natura morta amb cistella de fruita" (p. 50-53), "Juan van der Hamen. Natura morta de fruites i gerra" (p. 54-57), "Juan van der Hamen. Plat de magranes" (p. 58-59), "Antonio Ponce. El mes de maig" (p. 60-63), "Agustín Logón. Natura morta de fruites i verdures" (p. 64-67), "Cercle de Francisco de Zurbarán. Natura morta amb cistelleta de prunes i tallada de meló" (p. 68-71), "Pedro de Camprobín. Plat de figues" (p. 88-91), "Pedro de Camprobín. Parella de gerros amb flors" (p. 92-95), "Biografia del Mestre de Stirling-Maxwell" (p. 101), "Biografia de Juan van der Hamen" (p. 102-103), "Biografia d'Antonio Ponce" (p. 103-104), "Biografia d'Agustín Logón" (p. 104), "Biografia de Pedro de Camprobín Passano" (p. 107-108), "Bibliografia i exposicions" (p. 111-113), Incòlume. Natures mortes del Segle d'Or, Barcelona, 2015. [ISBN: 978-84-8043-280-1]

* "Martín Bernat. Sant Jaume el Major bateja el màgic Hermògenes" (p. 80-83), "Pedro Romana. Sant Tomàs apòstol" (p. 84-87), Col·lecció Antonio Gallardo Ballart. Obres d'art romànic i gòtic, Barcelona, 2016. [ISBN: 978-84-8043-285-6]

* "Juan Ribalta. St Jerome" (p. 110-111), "Francisco Pacheco. Disembarkation of Captives Ransomed by St Peter Nolasco" (p. 120-121), "Francisco de Zurbarán. St Francis of Assisi according to Pope Nicholas V's Vision" (p. 214-215), "Francisco Rizi. The Angel freeing St Peter - The Angel before the Tomb" (p. 250-251), Roberto Contini - María López-Fanjul (coords.), El Siglo de Oro. The Age of Velázquez, Berlín, 2016. [ISBN: 978-3-88609-777-7]

* (Juntament amb Francesc Ruiz Quesada), "Pedro Robredo. Animal fantàstic, Retaule de Sant Feliu", Museu d'Art de Girona. 2017. 12 mesos - 12 obres, Girona, 2018, pàgs. 28-31. [ISBN: 978-84-393-9670-3]


Ressenyes bibliogràfiques:

* "Un reportatge sobre el sepulcre de Bellpuig a la revista FMR [R. Naldi, El reposo del guerrero]", El Pregoner d'Urgell, Bellpuig, 574-575, 2003 (setembre), pàgs. 33-35.


* "Maria Garganté Llanes: Arquitectura religiosa del segle XVIII a la Segarra i l'Urgell. Condicionants, artífexs i pràctica constructiva. Barcelona, 2006", Aplec de Treballs, Montblanc, 28, 2008, pàgs. 253-254.

* "Tot sobre els treballadors de la pedra", Serra d'Or, Barcelona, 667-668, 2015, pàgs. 93-94 [p. 589-590].

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada