dimarts, 31 de desembre de 2013

La compra de broccatello en España para la capilla napolitana del Tesoro de San Gennaro


Els mes de desembre de 2013 ha vist la llum aquest article a la nostrada revista Napoli Nobilissima, text que hem realitzat conjuntament amb l'amic Joan-Hilari Muñoz. L'estudi aporta els contractes signats el 1611 entre Cristoforo Monterrossi (escultor, tallista de marbres i argenter) i Martín Garcia de Mendoza (mestre d'obres de la Catedral de Tortosa) per a la talla de diverses peces de jaspi destinades a l'ornamentació de la capella de San Gennaro a la catedral de Nàpols. També es faciliten els subcontractes de Garcia de Mendoza amb altres mestres locals tortosins, així com el lloguer de la nau que havia de transportar el material acabat des del port de l'Ampolla fins a la capital partenopea.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada